Årg. 15 Nr. 29/30 (2018): Bodies of Difference/Kroppe i forskellighed

					Se Årg. 15 Nr. 29/30 (2018): Bodies of Difference/Kroppe i forskellighed

I løbet af de seneste 10-15 år er scenekunsten i Danmark blevet platform for en kritisk undersøgelse af normative forestillinger om køn, seksualitet, fysisk funktionalitet og racialisering. Samtidig er behovet for en kritisk undersøgende tilgang til såvel værker som kunstneriske strategier samt de begreber, hvormed vi diskuterer dem, blevet stadig mere påtrængende og relevant. Hensigten med Bodies of Difference / Kroppe i forskellighed er at bidrage til en indkredsning af nogle af de etiske og politiske såvel som metode-relaterede spørgsmål, det kan være relevant at stille til æstetiske praksisformer og teoridannelser med det til fælles, at de med kroppen som omdrejningspunkt beskæftiger sig med performative identitetskonstruktioner.

Publiceret: 2018-10-01

English Summaries