* På fremmed grund – om degenerationsteorier i dansk kunst og kultur 1880-1945

Forfattere

  • Jens Tang Kristensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/peri.v15i29/30.109625

Nøgleord:

Degeneration, Dysmorfisme, Dysmophism, Kunsthistorie, Art History, Racisme, Racism, Nazisme, Nazism

Resumé

With particular focus on prominent Danish medical doctors and psychologists like Frederik Lange (1842-1907), Knud Pontoppidan (1853-1916), Eilert Adam Tscherning (1851-1919) and Carl Jul. Salomonsen (1847-1924) and their definitions of concepts like otherness, dysmorphism and degeneration, this article illustrates how they all had a strong political impact on the avant-garde movements in pre-war Denmark.

Referencer

Abildgaard, Hanne: ”Dysmorfismedebatten” i Hornung, Peter Michael (red.): Ny Dansk Kunsthistorie bind 6 - Tidlig Modernisme, Kunstbogklubben, København 1994.
Baron, Stephen: ”1937 Moderne Kunst und Politik im Vorkriegsdeutschland” i: Baron, Stephen (red.): ”Entartete Kunst” Das Schicksal der Avantgarde im Nazi-Deutschland, Deutsches Historische Museum, Hirmer Verlag, München 1992.
Berg, Hubert van den: ”Kortlægning af det nyes gamle spor – Bidrag til en historisk topografi over det 20. århundredes avantgarde(r) i europæisk kultur” i: Ørum, Tania m.fl.(red.): En tradition af opbrud – Avantgardernes tradition og politik, Forlaget Spring, Hellerup 2005.
Berghaus, Günther (red.): Fascism and Theatre – Comparative studies on the aesthetics and politics of performance in Europe, 1925-1945, Berghahn Books, Oxford 1996.
Bolt, Mikkel: Den sidste avant-garde – Situationistisk Internationale hinsides kunst og politik, Politisk Revy, København 2004.
Bolt, Mikkel: Avantgardens selvmord, Antipyrine, Århus 2013.
Brandes, Georg: “Om nationalfølelse” i: Brandes, Georg og Edvard Brandes: Om nationalfølelse – to foredrag, Georg Brandes Selskabet, København u. år.
Bürger, Peter: Theorie der Avantgarde, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1974.
Friis, Eva: ”Streng disciplin og store arbejder – kunsthistorikeren Vilhelm Wanscher” i: Lauridsen, John T
(red.): Over stregen – Under besættelsen, Gyldendal, København 2007.
Jespersen, Gunnar: De abstrakte – Historien om en kunstnergeneration, Kunstbogklubben, København 1991.
Jørgensen, Marianne Winther og Louise Phillips: Diskursanalyse, Roskilde Universitets Forlag, Roskilde 1999.
Kragh, Ferdinand Ahm: ”Høje hæle” i: Anker-Møller, Emilie m.fl.(red): Ovartaci & galskabens kunst,
Antipyrine, Århus 2017.
Kristensen, Jens Tang: ”Indledende randbemærkninger om dysmorfismens smitsomme natur” i Lie,
Emma (red.): Salomonsen, Carl Julius: Smitsomme Sindslidelser før og nu med særligt Henblik paa de nyeste
Kunstretninger, Æther Publishing, Århus 2018a.
Kristensen, Jens Tang: Nationale konstruktioner i dansk kunst og kunsthistorie, Antipyrine, Århus 2018b.
Lange, Julius: Billedkunstens Fremstilling af Menneskeskikkelsen i dens ældste Periode indtil Højdepunktet af den
græske Kunst, Bianco Lunos Kgl hof Trykkeri, København 1892.
Lauridsen, John T: Dansk Nazisme 1930-45 og derefter, Gyldendal, København 2002.
Linien: ”Linien” i: Bjerke Petersen Vilhelm (red), linien, 15.januar 1934, 1 aar, nr. 1, Bredgade 25, København
(1934)
Lüttichau, Mario-Andreas von: ”Crazy at any price – The patholgizing of modernism in the run-up to the
‘entartete kunst’ exhibition in Munich in 1937” i: Peters, Olaf (red.): Degenerate Art The Attack on Modern Art
in Nazi Germany, 1937, Prestel, New York 2014.
Oberhofer, Michela: “‘Our belief in a direct, magical, organic and creative art’ – Marcel Janco’s masks and
designs” i: Burmesiter, Ralf m.fl.(red.): Dada Africa – Dialouge with the Other, Museum Rietberg Zürich,
Zürich 2016.
Petersen, Carl V: ”Den eckersbergske linie” i: Bjerke Petersen Vilhelm (red), linien, 15.januar 1934, 1 aar, nr.
1, Bredgade 25, København (1934)
Poulsen, Hanne Kolind: ”Fra Ånd til Videnskab: Julius Lange og positivismen” i: Poulsen, Hanne Kolind,
m.fl. (red.), Vejen til det menneskelige – tekster omkring Julius Lange, Museum Tusculanums Forlag, København
1999.
Salomonsen, Carl Julius: De Nyeste Kunstretninger og Smitsomme Sindslidelser, Levin og Munksgaards Forlag,
København 1919.
Salomonsen, Carl Julius: Tillægsbemærkninger om Dysmorphismens Sygelige Natur – En Ny Tydning –
Bolschevikkunst Dadaistisk Poesi – Tungetale, Levin og Munksgaards Forlag, København 1920.
Sørensen, Signe Kahr: “Billedstorm – Fra reformationen til i dag” i: Villumsen, Anne-Mette m.fl. (red.):
Billedstorm – Fra reformationen til i dag, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig 2017.
Thielst, Peter: Degeneration – en idé og dens historie, Det Lille Forlag, Frederiksberg 2016.
Vad, Poul: Hammershøi – Værk og liv, Gyldendal, København 2003.
Wanscher, Vilhelm: Den æstetiske opfattelse af kunst, Samlerens Bogklub, København 1996.
With, Gertrud: ”Muserne tier ikke under Kampen – Kunstneren Gudmund Hentze” i: Lauridsen, John T
(red.): Over stregen – Under besættelsen, Gyldendal, København 2007.

Downloads

Publiceret

2018-10-01

Citation/Eksport

Tang Kristensen, J. (2018). * På fremmed grund – om degenerationsteorier i dansk kunst og kultur 1880-1945. Peripeti, 15(29/30), 15–26. https://doi.org/10.7146/peri.v15i29/30.109625