Årg. 13 Nr. 24 (2016): Teaterkritik/Teateranmeldelse

					Se Årg. 13 Nr. 24 (2016): Teaterkritik/Teateranmeldelse

Dette nummer af Peripeti stiller skarpt på et område, der næppe lader sig klart definere, og hvis beskaffenhed som oftest vil være genstand for en følelsesladet diskussion. Som det vil fremgå af nummerets bidrag, har teaterkritikkens funktion og spørgsmålet om den ideelle teaterkritik alle dage været til debat, og forventningerne været afhængige af, hvorfra teaterkritikken bliver iagttaget. Først og fremmest er dette nummer udtryk for en bekymring over teaterkritikkens tilstand i dagens mediebillede og en frygt for svækkelse af den offentlige debat om scenekunst i Danmark.

Publiceret: 2016-01-01

En rundbordssamtale

Værket

Portrættet

English Summaries