Årg. 16 Nr. S7 (2019): Grønlands teaterhistorie - på vej

					Se Årg. 16 Nr. S7 (2019): Grønlands teaterhistorie - på vej

I dette særnummer af Peripeti vil redaktionsgruppen og flere andre bidragsydere præsentere aspekter ved det grønlandske teater. Præsentationen er langt fra udtømmende, idet der siden slutningen af 1800-tallet har været et aktivt teaterliv i Grønland. Udgivelsen søger at rette op på det forhold, at grønlandsk teater i lidt for lille grad er kendt eller agtet.

Publiceret: 2019-09-17