Scenekunst i Grønland

Fra projektteatre til Nationalteater

  • Ivan Burkal
Nøgleord: Teaterlov, Grønlands Nationalteater, Kulturpolitik, Finanslov, Bevilling, Teatervirksomhed, Silamiut Teatret, Tuukkaq, Redegørelse, Kulturråd

Resumé

Da de første grønlandske skuespillere vendte tilbage til Grønland fra Tuukkaq Teatret i Fjaltring i 1984 var forventningerne store. På trods af flere tiltag som teaterredegørelsen fra 1996 skulle man helt frem til 2010 inden den første lov blev vedtaget. Loven fastlægger rammerne for Grønlands Nationalteater og den tilhørende skuespilleruddannelse.

When the first Greenlandic actors returned to Greenland from the Tuukkaq Theater in Fjaltring in 1984, expectations were great. Despite several initiatives such as the theatrical release from 1996, one had to go all the way up to 2010 before the first law was adopted. The Act lays down the framework for Greenland’s National Theater and the related actor education.

Referencer

Burkal, Ivan, 2017: Katuaq succes eller fiasko. IN: link http://kunst.gl/katuaq-succes-eller-fiasko (sidst set 1. april 2018)
Busk, Anders (red.), 2007: Tema: Grønland, Meddelelsesblad for danske dramatikeres forbund.
Dissing, Erling, 2004: Tukak-Teatret i Fjaltring IN: Tidsskriftet Grønland. Det Grønlandske Selskab, pp:25-30.
Grønlands Hjemmestyre, 1990: Kulturrådets betænkning 1990, Direktoratet for Kultur.
Grønlands Hjemmestyre, 1996: Redegørelse, arbejdsgruppen vedr. Teatrets Fremtid. Direktoratet for Kultur.
Grønlands Hjemmestyre, 2004: Rundt om kulturen, Grønland som kulturnation. Kulturredegørelse for Landstinget, foråret 2004. Direktoratet for Kultur,
Grønlands Selvstyre, 2008: Rapport fra Kulturseminar d. 6.-7. december. Departementet for Kultur
Grønlands Selvstyre, 2009: Koalitionsaftalen 10. juni.

Anvendte websites:
www.naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finans-Skatter/Finanslov (sidst set 1. april 2018)
www.nanoq.gl. Kulturrådets pressemeddelelse, 11. okt. 2006 (ikke længere tilgængelig)
www.sermitsiaq.ag, oktober 2010 (sidst set 1. april 2018)
www.lovgivning.gl (sidst set 1. april 2018): Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 16. marts 2001 om Kulturråd; Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed; Landstingsforordningen af 10. af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed
Publiceret
2019-07-28
Citation/Eksport
Burkal, I. (2019). Scenekunst i Grønland. Peripeti, 16(30.5), 53-65. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/115117