Tuukkaq, Silamiut og Grønlands Nationalteater*

Antropologisk vending til ny-kontekstualiserte klassikere mytedramaturgi og inter-nordisk utveksling

Forfattere

  • Knut Ove Arntzen

Nøgleord:

Antropologisk vending, urbefolkningsteater, mytedramaturgi, Inter-nordisk og arktisk teaterutveksling, Tuukkaq, Silamiut, Grønlands Nationalteater og teaterskole

Resumé

Denne artikkelen tar for seg utviklingen av profesjonelt teater i Grønland på basis av Tuukkaq-tradisjonen og den antropologiske vending. Denne tradisjonen ble videreført i Silamiut-gruppen og senere Det grønlandske nationalteater og Teaterskolen i Nuuk. Teatrets betydning for dekolonisering av kulturlivet er også et viktig anliggende for artikkelen.


This article gives an outline of the development of professional theatre in Greenland based in the Tuukkaq-tradition and the anthropological turn. is tradition was taken on by the Silamiut-company and later the Greenlandic National Theatre in Nuuk by and The Theatre School. Theatre’s impact on the decolonization of culture in Greenland is also an important statement.

Referencer

Webreferanser

webref.: 17.10.2017: http://sermitsiaq.ag/node/200575.

nedlastet 08.09. 2018: “Historisk møde med Tuukkaq folk på Grønlands Nationalteater”. Kun signert Redaktionen 17.10.2017

Webref.: 30.9. 2006: https://knr.gl/en/node/154781 nedlastet 02.09.2018: “Polaroid” begejstrede og overraskede”. Av Karsten Sommer.

webref.: https://trove.nla.gov.au/list?Id=1219

Festival of Dreaming, nedlastet 09.09.2018: List: Sydney 2000 Olympic Arts Festivals (1997 - ). Public.

webref.: 11.11. 2007: https://sermitsiaq.gl/kultur/article21211.ece?service=print nedlastet 03.09.2018: “Macbeth: Uhyggelig godt fortalt”. Av Pipaluk Høegh.

webref.: 2.8. 2015: https://knr.gl/da/nyheder/ny-teaeterchef-vil-udvikle-grønlandsk-teater, nedlastet 02.09.2018: “Ny teaterchef vil udvikle grønlansk teater.” Av Malu Pedersen.

webref.: 9.11. 2015: https://sermitsiaq.ag/node/183235 nedlastet 03.09.2018: “Minik-teaterstykke til

Tyskland”.

webref.: 11.6. 2018: https://dev.sermitsiaq.ag. Kun signert Redaktionen 9.11.2015

nedlastet sist 11.09.2018: (1992): (1992): Shakespeare: “Forklædt blandt ånder”. Av Jørgen Schultz-Nielsen.

Henvisninger

Arntzen, Knut Ove. 1980a. ”Fra eskimoisk kultur til jamaicansk teater.” Arbeiderbladet, 5 July.

Arntzen, Knut Ove. 1980b. ”Skuespillerkunst og gruppeteater.” Magister, Universitetet i Bergen.

Arntzen, Knut Ove. 1994/1995. ”Hybrid and cultural identity - after the mainstream : arctic theatre from Scandinavia in a post-mainstream perspective.” Nordic Theatre Studies Vol. 7 (1994):69-75.

Artaud, Antonin. 1972. Le théâtre et son double. Paris: Gallimard. Original edition, 1964.

Barba, Eugenio. 1989. De flydende øer. København: Borgen.

Tuukkaq, Silamiut og Grønlands Nationalteater

Brask, Per, and William Morgan. 1992. Aboriginal voices : Amerindian, Inuit, and Sami theatre, PAJ books. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Carlsen, Tormod. 2016. Program til Jappa. edited by Grønlands Nationalteater. Nuuk: Grønlands Nationalteater.

Deleuze, Gilles and Guattari, Félix. 1986. Nomadology: The War Machine. New York: Semiotext(e).

Grotowski, Jerzy. 1968. Towards a poor theatre. Holstebro: Odin Teatrets Forlag.

Grotowski, Jerzy. 1972. ”Fysisk träning.” TTT Nr. 18 (1972):21-31.

Hallendy, Norman. 2000. Inuksuit : silent messengers of the Arctic. Seattle: University of Washington Press.

Hansen, Siri. 2006. ”Feministisk teater.” Stikkordet (Norsk Skuespillerforbund) 4.

Jarl, Stig. 2007/2008. ”Scenisk fremstilling og teater i Grønland”. In Ord mod Nord, rapport fra Nordisk Dramatikerunions årsmøde.

Jensen, Ole G. 2007. Glimt af Grønlands kultur. 1. udgave ed. Nuussuaq: Milik Publishing.

Jørgensen, Ole f. 2008. Soul, beautify thyself : the Inuit of Alaska, Canada and Greenland. Aarhus: Klim.

Mathæussen, Varste. 2018. Samtale. edited by Knut Ove Arntzen. Nuuk 6.8. august.

Nygaard, Jon. 1998. ”Teater som uttrykk for kultur og identitet hos arktiske urfolk.” Spillerom 1-4.

Olsen, Kristian. 2008. ”Let us get together.” In Soul, Beautify Thyself. The Inuit of Alaska, Canada and

Greenland, edited by Ole Jørgensen. Aarhus: Klim.

Oskal, S. M. 2009. ”Skealbma ut i verden - samisk gjøglertradisjon i fortellinger og joik, og moderne sceneuttrykk.”Kunstnerisk PhD, Fakultetet for scenekunst, Kunsthøgskolen i Oslo.

Petrussen, Aminnguaq Dahl. 2018. ”Den eneste teaterskole i Arktis.” Sceneliv 01.

Quodgaard, Nicolai Stompe. 2007. ”Shakespeare på grønlandsk.” Grønlandsposten, 8 nov 2007.

Rapetti, Rodolphe. 2018. Âmes sauvages: le symbolisme dans les pays baltes. Musée d’Orsay.

Ravn, Maja / Rohde, Jokum. 2007/2008. Dramatikeren Jokum Rohde i interview med scenografen Maja Ravn. In Ord mod Nord, Nordisk Dramatikerunions årsmøde. Illulissat.

Redaktionen. 2017. ”Historisk møde med Tuukkaq folk på Grønlands Nationalteater.” Sermitsiaq. Accessed 08.09.2018. http://sermitsiaq.ag/node/200575.

Ryum, Ulla. 1987. ”Om kontinuitet som problem (det indre og det ytre rum).” Forum for kvindeforskning. Det feminologiske verdensbilde 7 (4):37-42.

Syrin, Svenn B. 2007/2008. ”Overlevelssamfunnet”. In Ord mod Nord, rapport fra Nordisk Dramatikerunions årsmøte. Ilulissaat.

Ulriksen, Karl Arne. 2010. ”Avkoloniserte kulturarrangement. En studie av kulturarrangementers uttryksmessige utvikling.” MA, Universitetet i Tromsø.

Downloads

Publiceret

2019-07-28

Citation/Eksport

Arntzen, K. O. (2019). Tuukkaq, Silamiut og Grønlands Nationalteater*: Antropologisk vending til ny-kontekstualiserte klassikere mytedramaturgi og inter-nordisk utveksling. Peripeti, 16(30.5), 38–52. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/115116