Forholdet mellem det verbale sprog og kropssproget i udvalgte grønlandske teaterproduktioner i 2017*

  • Arnaq Brandt Johansen
Nøgleord: Grønland, teater, grønlandske udtryk, kulturelle symboler, teaterhistorie, mundtlig fortælletradition, maskedans, hjælpeånder, trommedans, historier

Resumé

Med udgangspunkt i Nicole Tersis et aliis Words and Gesture. An Inuit storyteller in East Greenland (2016) og Marcel Mauss’ Techniques of the Body (opr.1936/1973), vil min artikel fokusere på kroppen som kulturelt symbol i forbindelse med udvalgte grønlandske teaterproduktioner, som jeg har observeret i løbet af 2017. Formålet er i denne kontekst at fremanalysere forholdet mellem det verbale og det kropslige sprog og at vurdere, hvordan der er tale om et ’særligt grønlandsk’ udtryk i performansen.

As a starting point with Nicole Tersis et aliis Words and Gesture. An Inuit storyteller in East Greenland (2016) and Marcel Mauss’ Techniques of the Body (1936/1971), my article will focus on the body as a cultural symbol in Greenlandic theatre productions which I have observed in 2017. The purpose of the context is to analyze the relationship between the verbal and body language and to evaluate how there is a ’particularly’ Greenlandic expression in the performances.

Referencer

Balling, Erik & Leck Fischer. 1956: Qivitoq. Fjeldgængeren. A/S Nordisk Films Kompagni. Valby

Brask, Per. 1992: ”The Birth of the Tukak’ Theater” IN: Per Brask & William Morgan (eds.): Aboriginal Voices: Ameririndian, Inuit, and Sami Theater. The Johns Hopkins University Press.

Broberg Damgaard, Ane-Mette. 2017: Komparativ analyse af to INUIT forestillinger. Afdeling for Sprog, Litteratur & Medier, Ilisimatusarfik, Nuuk (upubliceret BA-opgave).

Kaalund, Bodil. 1980: ”Masken – portræt eller kultisk rekvisit? IN: Tidskriftet Grønland, nr.2, pp. 34-45. Netartikel: http://www.tidsskriftetgroenland.dk/archive/1980-2-Artikel02.pdf

Kleist Pedersen, Birgit. 2012: ”Kultur er ikke noget, man tager på om søndagen!” IN: Birgit Kleist Pedersen et.al. (red.): Grønlandsk Kultur- og Samfundsforskning 2010-12. Ilisimatusarfik/Forlaget Atuagkat, Nuuk: pp 51-75.

Kuhlmann, Annelis. 2019: ”Det iscenesatte Grønland – Grønland på scenen” IN: Tidsskriftet Grøndlands Teaterhistorie - på vej. Aarhus: pp 80-99.

Lyberth, Juaaka. 2014: Godt i vej. Milik Publishing, Nuuk.

Mauss, Marcel. 1973: ”Techniques of the Body” IN: Economy and Society, nr. 2, årg. 1, pp. 70-88.

Nielsen, Kaj. 1950: ”Dansk Amatørteater” IN: Nielsen, Kaj (red.): Amatørteater. Historie – Teori – Praksis. Nordens Bogforlag. pp. 13-44.

Nielsen, Marten. 1957: ”oKalugpalârsiáka angajorKâvnit avdlanitdlo (nangitaK.)” IN: Peter Dalager (red.) AvangnâmioK. 45.årg. nr.1-2, Nuuk: pp:171-173.

Nielsen, Martin. 1957: ”avanerssuarmiut Kimugsimik Tasiussaliartarnerat” IN: Palle Brandt (red.) Atuagagdliutit. 97.årg. nr. 19, Nuuk: p:22.

Pedersen, Carlo M. 1950. ”Revy” IN: Nielsen, Kaj (red.): Amatørteater. Historie – Teori – Praksis. Nordens Bogforlag. pp: 316-326.

Platou, Niels. 1985: ”Aavarneq ilitsoqqussarigaanni” IN: Johanne Petrussen (red.) Atuisoq. nr.4, juli, Nuuk: pp:8-9.

Rasmussen, Knud: 1979: Myter og sagn fra Grønland 1-3, bind II. Nordiske landes bogforlag.

Rink, HJ. 1982: Eskimoiske myter og sagn, Nørhaven Bogtrykkeri a/s.

Rosing, Jens (1957):’Den østgrønlandske ’maskekultur’ IN: Tidsskriftet Grønland, nr.7, pp:241-251.

Schechner, Richard. 2013: Performance Studies: An Introduction 3rd Edition. Routledge, Abingdon.

Tersis, Nicole, Arnaq Grove & Raymond Boyd (eds.): 2016: Words and Gesture. An Inuit Storyteller in East Greenland.

Peeters, Leuven.

Thalbitzer, William. 1941: “The Ammassalik Eskimo. Second Part, Second Half-Volume” IN: Meddelelser om Grønland bd. 40, nr. 4 Social Customs and Mutual Aid. C.A Reitzels Forlag, København.

Villadsen, Villads. 1977: Isiginnaartitsissutit pingasut. Ministeriet for Grønland.

Anvendte websider

Fievé, Jonas. 2017: ”Sprængning. Svømmehal bombarderet med sten” i: Kalaallit Nunaata Radioa. Greenlandic Broadcasting Corporation. Nuuk. 9.september. Downloaded fra https://knr.gl/da/nyheder/sv%C3%B8mmehalbombarderet-med-sten (hentet 10. juni 2018, kl. 18:10)

Kleivan, Inge. 2009: ”Innersuit” i: Den Store Danske, Gyldendal. 31.januar. København. Downloaded fra http://

denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Eskimoisk_religion/innersuit (hentet 10. juli 2018, kl. 15:13).

NAIP. År ukendt: ”NAIP-mi sungiusartarfiit / NAIP-s træningstider” i: Nuummi Aliikkusersuisartut Isiginnaartitsisartullu

Peqatigiiffiat. (ukendt dato). Nuuk. Downloaded fra http://www.naip.dk/html/Sungiusartarfiit.html (hentet 3. juni 2018, kl.18:54)

Netredaktion. 2011: ”Arnaq meeqqallu qimusserrattut” i: Sermitsiaq.AG. 26.april. Nuuk. Downloaded fra http://

dev.sermitsiaq.ag/kl/node/100004 (hentet 10. juli 2018, kl. 16:34)

Oqaasileriffik / Grønlands Sprogsekretariat. 2019: ”Alupaarpoq” i: Ordbog, Oqaasileriffik / Grønlands Sprogsekretariat.

(dato ukendt). Nuuk. Downloaded fra https://oqaasileriffik.gl/ordbog/?lex=121579 (hentet 10. juli 2018, kl. 17:32)

Schultz-Nielsen, Jørgen. 2017: ”Politiet efterlyser vidner til nyt sprængnings-uheld” i: Sermitsiaq.AG. 21.september.

Nuuk. Downloaded fra http://sermitsiaq.ag/politiet-efterlyser-vidner-nyt-spraengnings-uheld (hentet

juni 2018, kl. 18:12)

Sommer, Karsten. 2018: ”Succesforestillingen Angutivik kommer til Færøerne” i: Kalaallit Nunaata Radioa.

Greenlandic Broadcasting Corporation. 29.maj. Nuuk. Downloaded fra https://knr.gl/da/nyheder/succesforestillingen-

angutivik-kommer-til-f%C3%A6r%C3%B8erne (hentet 10. juni 2018).

Sørensen, Helle Nørrelund. 2014: ”Kritik af dansk alarmcentral efter hjemløs grønlænders død” i: Kalaallit Nunaata

Radioa. Greenlandic Broadcasting Corporation. 8.oktober. Nuuk. Downloaded fra https://knr.gl/da/nyheder/

kritik-af-dansk-alarmcentral-efter-hjemløs-grønlænders-død (hentet 28.maj 2018).

Publiceret
2019-07-28
Citation/Eksport
Johansen, A. (2019). Forholdet mellem det verbale sprog og kropssproget i udvalgte grønlandske teaterproduktioner i 2017*. Peripeti, 16(30.5), 66-79. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/115118