Hans Lynge – en passioneret amatør i tilblivelsen af den grønlandske teaterscene*

  • Birgit Kleist Pedersen
Nøgleord: Hans Lynge, amatørteater, tidlig politisk teater, teaterfaser gennem 200 år

Resumé


Artiklen handler om den internationalt velkendte grønlandske multikunstner, Hans Lynges (1906-1988) væsentlige rolle i den grønlandske teaterhistorie. Han opfattede blandt andet teaterscenen som platform for at bringe samtidige sociale og politiske emner op på en måde, der kunne bringe mere røre i den grønlandsk/danske befolkning end en politisk tale ville kunne formå.

The article is about the internationally renowned Greenlandic multi-artist, Hans Lynges (1906-1988) important role in Greenlandic theater history. He perceived, among other things, the theater scene as a platform for bringing up contemporary social and political issues in a way that could bring more touches in the Greenlandic / Danish population than a political speech could achieve.

Referencer

Litteratur
Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1946: Den Grønlandske scene og dens skaber (interview med Hans Lynge), 1. april, nr. 3: 65-67.
Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1977: Et samlingspunkt for grønlændere. 24. nov. 1977, nr. 46:34
Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1995: Silamiuni sisiginnaartitsisoq siulleq naammassisoq (Første skuespiller færdig fra Silamiuts teaterskole), nr. 28:9
Bhabha, Homi 1994: ”Of mimicry and man: The ambivalence of colonial discourse” IN: The Location of Culture. Routledge. London & New York. Pp:85-92
Brandt, Ivalo 2018: Hans Lynge: Tigoqqaaraa pisaraa. Med fokus på hans syn på kvindernes rettigheder. Upublic. Semesteropgave i emnefaget Rundt om Hans Lynge i et teaterhistorisk perspektiv v/Birgit Kleist Pedersen, SLM, efterår 2017. Ilisimatusarfik
Brandt, K 1937: ”Ej blot til lyst” IN: Sujumut, nr. 7, 01.07, pp:40-41. Link til avisdatabase: http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=4855
Christensen, Helge 1956: ”Én-mands-ekspeditionen i Upernaviks Norddistrikt” IN: Tidsskriftet Grønland, nr. 5, pp: 185–188
Egede, Gerhardt 1946: ”Pastor Gerhart Egede fortæller om indtryk fra Grønland og Danmark” IN: Grønlandsposten, nr. 10/01.12, p:242-244.
Egede, Kristian 1989: Suna Tissinarami? Atuakkiorfik, Nuuk.
Fleischer, Jørgen, Jûlut 1966: ”En kunstners syn på Grønland” IN: Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 1. september, p:6
Heilmann, Karl 1936: issigingnârtitsíssutit mardluk.K’eKertarssuarme siner´ssap avangnardliup naKiteriviane naKitigkat.
Jensen, Einar Lund 1989: ”Peqatigît Kalâtdlit – Grønlænderforeningens første år” IN: Tidsskriftet Grønland,.Det Grønlandske Selskab. Nr 9, pp:285-292.
Jensen, Einar Lund 1996: Udvikling, oplysning, kultur. En skitse til Hans Lynges politiske liv.IN: Tidsskriftet Grønland,.Det Grønlandske Selskab. Nr 3, pp:151-162.
Kaalund, Bodil, Einar Lund Jensen, Inge Lynge og Robert Petersen (red.) 2006: Hans Lynge. En grønlandsk kulturpioner. Rhodos. Internationalt Forlag for Videnskab & Kunst.
Kielsen, Lene 1996: ”Mitaartut: An Inuit winter festival in Greenland” IN: Études/Inuit/Studies, vol. 20 (1): 123-129.
Kleivan, Inge 1960: Mitârtut. Vestiges of the Eskimo Sea-Woman Cult in West Greenland. Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, bd. 161, nr 5.
Kleivan, Inge 1996: ”Hans Lynges rolle i Grønlands teaterhistorie” IN: Tidsskriftet Grønland, nr. 3, pp:105-150.
Knuth, Eigil 1968: Âlut Kangermio/Aron fra Kangeq/Aron of Kangeq. K’avdlunâtsianik/Nordboer og skrællinger/The Norsemen and the Skraelings. Det Grønlandske Forlag. Godthåb.
Lyberth, ArnánguaK’ 2017: Mitaartut – et bachelorprojekt. En undersøgelse af hvad der ligger bag samt symbolværdien af traditionen gennem historien. Afd. f. Sprog, Litteratur & Medier, KSH, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet.
Lyberth, Juaaka 2015: Grønlandske før-kristne trosforestillinger i nutiden. Synkretiske trostræk og tendenser i det nyreligiøse felt i Grønland. Specialeafhandling v/Institut for Eskimologi og Arktiske studier. Københavns Universitet.
Lyberth, Juaaka 2017: ”Mitaartut – Mitaartarnerullu aallaavia” IN: Tidsskriftet Kalaaleq, nr. 1, pp:6-8
Lynge, Hans 1937: ”Ej blot til lyst” (Nr. 2) IN: Sujumut, nr. 12, 1. dec. pp:76-77. Link til avisdatabase: http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=4855
Lynge, Hans 1948/2006: ”Vort land er blevet et aktuelt spørgsmål”. IN: Kaalund, Bodil, Einar Lund Jensen, Inge Lynge & Robert Petersen (red.): Hans Lynge. En grønlandsk kulturpioneer. Rhodos. Pp: 51-55.
Lynge, Hans 1955: Inegpait eller fornemme mennesker, som Melville Bugtens eskimoer kalder sig selv: Upernavik norddistrikts ældre historie. Meddelelser om Grønland, Reitzels forlag.
Lynge, Hans 1956/2006: ”Goddag Socialiste” IN: Kaalund, Bodil, Einar Lund Jensen, Inge Lynge & Robert Petersen (red.): Hans Lynge. En grønlandsk kulturpioneer. Rhodos. Pp:117-119
Lynge, Hans 1965/2006: ”Bidrag til debatten om det grønlandske sprog.” IN: Kaalund, Bodil, Einar Lund Jensen, Inge Lynge & Robert Petersen (red.): Hans Lynge. En grønlandsk kulturpioneer. Rhodos. Pp: 129-131.
Lynge, Hans 2016: Grønlands Indre Liv. Erindringer fra barndomsårene og fra seminarietiden. (opr. 1981 og 1988). Forlaget Atuagkat.
Lynge, Hans 2017: The Will of the Unseen. IPI. (oversat efter den danske udgave v/Kirsten Thisted, 1990)
Lynge, Hans 2018: Den usynliges vilje. Oversættelse v/Kirsten Thisted. Gladiator
Møller, John 1918: ”Tupa, nunavtínilo atornerdlugaunera” IN: Atuagagdliutit, nr. 9, 20.februar, pp:129-134
Møller, Lars 1872/1987 ”Litografi af teatersal”IN: Atuagagdliutit nr. 171, 28. oktober, efter p:2729
Mørk, Ebbe 1965: ”Jeppe på bjerget med høj hat og diplomatfrakke/Kalâtdlit-nunãne issigingnârtitsivik” IN: Atuagagdliutit/Grønlandsposten, nr. 6:2,29
Olsen, Tupaarnaq Rosing 2005: I skyggen af kajakkerne. Grønlands politiske historie 1939-1979. Forlaget Atuagkat.
Pedersen, Birgit Kleist 2003: ”Filmens indtog i Grønland” IN: Peter Schepelern et al. (eds.): Kosmorama, tema: Film fra Nord, nr. 232. Det Danske Filminstitut/Museum & Cinematek, København.Pp:7-31.
Pedersen, Birgit Kleist 2017a: ”Om Tuukkaq og de kulturelle og politiske bevægelser i 1970rne – ud fra et overordnet grønlandsk teaterhistorisk blik fra 1819 og frem, oplæg under Nuuk Nordisk teaterseminar”, NUIS, 17.10.17
Pedersen, Birgit Kleist 2017b: ”Navaranaaq – en grønlandsk malinchista eller Den Monstrøse Anden i os selv” IN: Birgit Kleist Pedersen, Flemming A.J. Nielsen, Karen Langgård, Kennet Pedersen, Jette Rygaard (red.): Grønlandsk Kultur- & Samfundsforskning 2015-17. Ilisimatusarfik/Forlaget Atuagkat, pp: 55-77.
Petersen, Pavia 1958: ikíngutigît. issigingnâgagssiaK. Grønlandske Forlagip naKitertitâ. pp: 4-58
Ridout, Nicholas 2015: Passionate Amateurs. Theatre, Communism, and Love. The University of Michigan
Rink, Signe 1900: Grønlænder Hansêraks Dagbog.Om de hedenske Østgrønlændere, ført under Den ”Danske Konebaads Expeditions” Reise til Grønlands Østkyst og under sammes Vinterophold ved Angmagssalik i Aarene 1884-85. H. Hagerups Forlag. Kjøbenhavn
Thalbitzer, William 1950: ”Grønlandsk litteraturhistorie” IN: Kaj Birket-Smith et al. (red.): Grønlandsbogen. Det Grønlandske Selskab. J. H. Schultz Forlag, pp:225-250
Thisted, Kirsten 2018: ”Efterord” IN: Hans Lynge: Den Usynliges vilje. Sandalserien nr. 28. Gladiator

Arkivmateriale:
Lynge, Hans u.å.: Inuiaat itilersut (det opvågnende folk, u.å) IN: Arkivæske V: Skuespil IN: Hans Lynges personlige arkiv, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Greenland National Museum & Archives, Nuuk
Lynge, Hans 1934: tigorKârâ pissarâ. oKalugtualiaK issigingnârtitsíssutitut iluarsarsimasoK. Fr. Høegh, Angmagssivingme naKitigkat. Arkivæske V: Skuespil IN: Hans Lynges personlige arkiv, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Greenland National Museum & Archives, Nuuk
Lynge, Hans 1939: Nunaga asavdlugo (”Elske mit land”). K’aKortume katerssortarfik. Issigingnârtitsíssut kalâtdlisôK, Allerførste forestilling i Julianehaab Forsamlingshus. Maskinskrevet skuespil i tre akter på dansk. Groenlandicas arkiv.
Lynge, Hans 1956: Korrespondance med Carl Broberg, april (uden dato), Karen Bøggild Holms privatarkiv (overdraget fra Niels Peter Broberg og videre til undertegnede febr. 2018)
Lynge, Hans 1956: Kakalît, Enakter. Eskimoisk spøgelsesskuespil, opført 2. april, PeK’atigît ’Kalâtdlit’s Påskefest i Handels- og Kontoristforeningens i København. (Maskinskrevet manuskript, Karen Bøggild Holms privatarkiv (overdraget via Carl Broberg til sønnen Niels Peter Broberg og videre til forfatter, BKP)
Lynge, Hans 1959: maskinskrevet løs side med påtegning ”16”, arkivæske nr VIII: Erindringstekster i Hans Lynges personlige arkiv, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Greenland National Museum & Archives, Nuuk. Der henvises til HLs opråb til unge grønlændere i Danmark i digtform, der blev bragt i dansk oversættelse ved Frederik Nielsen (1959)
Lynge, Hans 1960: ”Amatørteater i Grønland” IN: Arkivæske IV: Manuskriptet m.m., P 10.009.91/69.10 IN: Hans Lynges personlige arkiv, Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Greenland National Museum & Archives, Nuuk
Lynge, Hans u.å: ”Beretning om at skrive skuespil” IN: Hans Lynges privatarkiv, æske IV-16, P 10.00.91/68.10:manuskripter, p: 7-8.
Petersen, Pavia 1938: Venner. Et Skuespil (opr. grl. version 1934: Ikíngutigît). Maskinskrevet manuskript. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/ Greenland National Museum & Archives, Nuuk
Publiceret
2019-07-28
Citation/Eksport
Kleist Pedersen, B. (2019). Hans Lynge – en passioneret amatør i tilblivelsen af den grønlandske teaterscene*. Peripeti, 16(30.5), 7-24. Hentet fra https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/115114