Årg. 16 Nr. S9 (2019): DRA60 Jubilæum

					Se Årg. 16 Nr. S9 (2019): DRA60 Jubilæum

I 2010 udgav Peripeti nr. 10 med Dramaturgi som
hovedoverskrift. Dengang gav vi ordet til dramaturgerne i
anledningen af Peripetis tiende nummer. Denne gang gør vi
det igen, fordi Dramaturgiuddannelsen ved Aarhus Universitet
markerer sit 60 års jubilæum som universitetsfag.
Der er sket en masse i årenes løb, og grundlæggende kan
vi sige, at antallet af dramaturger i Danmark er vokset. Det
skyldes ikke kun det faktum, at der uddannes mange på
studiet, men også at der er en større bevidsthed, ja måske
ligefrem dramaturgisk identitet, som knytter sig til faget.
Hvad er det, der gør, at Dramaturgi med sin påfuglefjerhale af
handlemuligheder i mange retninger når ud til et stadigt bredere
arbejdsmarked og samtidigt formår at fremstå som en nærmest
sportstrimmet uddannelse? Jubilæumsnummeret kan med sine
forskellige bidrag forhåbentlig være med til at give læseren en
levende forestilling om bredden i Dramaturgiuddannelsen over
de 60 år.

Publiceret: 2020-08-21

Redaktionelt Forord

Dramaturgifagligheden

Produktionsdramaturgi