Forside af Samfundsøkonomen

Nyeste nummer

Årg. 2021 Nr. 2 (2021): Kommissioner, udredninger og råd: Ekspertvælde, syltekrukker eller nyttige redskaber?
					Se Årg. 2021 Nr. 2 (2021): Kommissioner, udredninger og råd: Ekspertvælde, syltekrukker eller nyttige redskaber?

Beslutningstagere benytter ofte eksperter som rådgivere forud for store politiske reformer, når forhandlinger er gået i hårdknude, og når gældende praksis skal evalueres. Eksempelvis blev Velfærdskommissionen oprettet for at forberede befolkningen og komme med forslag til reformer inden for velfærdsområdet, Lærerkommissionen blev nedsat for at løse problemet med skolelærernes arbejdstidsnormer, og Krigsudredningen blev besluttet for at udrede beslutningerne om at sende danske soldater i krig samt for at komme med anbefalinger for fremtiden. Mange ekspertgrupper beskæftiger sig med konkrete problemer, de arbejder typisk i kortere tidsperioder, og når opgaven er løst, ophører de med at eksistere. Således fx Ledelseskommissionen, der blev nedsat i 2017 og afgav beretning i 2018. Andre grupper leverer derimod rådgivning på permanent basis. Et eksempel herpå er Det Økonomiske Råd, der i 2022 kan fejre 60-årsjubilærum og indtil videre har haft 14 formænd. Endnu ældre er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der fylder 90 år i 2026.

Publiceret: 2021-06-10

Artikler

Se alle numre