Redaktionsgruppe

Anders Hede, cand.scient.adm., forskningschef ved TrygFonden ah@trygfonden.dk

Mette Ejrnæs, ph.d., professor ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet mette.ejrnes@econ.ku.dk

Tue Vinther-Jørgensen, cand.techn.soc., chefkonsulent ved Uddannelses- og Forskningsministeriet tvj@ufm.dk

Birthe Larsen, ph.d., lektor ved Economic Department Copenhagen Business School bl.eco@cbs.dk

Emilie Agner Damm, cand.polit., chefanalytiker ved Arbejderbevægelses Erhvervsråd ead@ae.dk

Kristian Thor Jakobsen, Cand.polit., cheføkonom, DEA ktj@dea.nu

Adam Moe Fejerskov, Cand.scient.pol., seniorforsker ved DIIS admo@diis.dk

Karina Kosiara-Pedersen, Cand.scient.pol., lektor ved Institut for Statskundskab ved KU kp@ifs.ku.dk

Peter Fallesen, Cand.scient.soc, forskningsprofessor ved Rockwool Fonden pf@rff.dk