Nyeste nummer

Årg. 17 Nr. 2 (2023): Maskuliniteter i nyere dansk litteratur
					Se Årg. 17 Nr. 2 (2023): Maskuliniteter i nyere dansk litteratur

I kølvandet på #MeToo er maskulinitet blevet et uomgængeligt tema i samtidslitteraturen. Med dette særnummer, som er resultatet af et fælles arbejde i arbejdsgruppen for ny skandinavisk litteratur ved Center for Uses of Literature, ønsker vi at diskutere litteraturens ærinde med maskuliniteten. Dette særnummer rummer forskellige perspektiver, men forenes i en interesse for samtidslitterære forhandlinger af det maskuline.

Særnummeret er fagfællebedømt.

Publiceret: 2023-09-15
Se alle numre

Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier er et tidsskrift, som hører hjemme ved Syddansk Universitet, Odense. Tidsskriftet begyndte under navnet Aktuel Forskning. Litteratur, Kultur og Medier (ISSN 1903-5705) men ændrede navn, ISSN og format i 2016.

Aktualitet udgiver artikler inden for områderne litteratur, kultur og medier. Alle artikler gennemgår en double-blind peer reviewproces samt en redaktionel proces for at sikre kvalitet og relevans. Desuden udgiver Aktualitet relevante bog- og medieanmeldelser. Der findes separate retningslinjer for anmeldelser.

Historisk set har tidsskriftet primært udgivet forskning fra instituttet, men tidsskriftet er åbent for bidrag fra alle akademikere, nationale såvel som internationale. Tidsskriftet accepterer artikler på de nordiske sprog og på engelsk. Artikler på andre europæiske sprog kan også antages, forudsat at de relevante fagfællebedømmere kan findes.

Artikler udgives så snart den redaktionelle proces er færdig. Der er ingen fastsatte datoer for udgivelser: Forfattere er velkomne til at indsende manuskripter løbende.