Nyeste nummer

Årg. 14 Nr. 2 (2020): At undervise med H.C. Andersen

Dette særnummer præsenterer otte essays med forskellige perspektiver, der kan bruges i undervisning med H.C. Andersen. 

Essaysamlingen opfordrer til eksperimenter med, hvordan H.C. Andersens eventyr kan bruges i eksistentielle refleksioner over, hvorfor vi mennesker tænker og mener som vi gør. Hvis man inddrager denne dimension i forståelsen af H.C. Andersen, kand det kaldes at undervise med H.C. Andersen.

Teksterne er tænkt til undervisningsbrug: De kan læses af undervisere, der ønsker at indtænke denne dimension i H.C. Andersen-undervisningen, og de er også skrevet i et sprog, så de kan læses af elever i grundskolernes udskoling og i gymnasiet. 

Publiceret: 2020-07-01

Artikler

Se alle numre

Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier er et tidsskrift, som hører hjemme ved Syddansk Universitet, Odense. Tidsskriftet begyndte under navnet Aktuel Forskning. Litteratur, Kultur og Medier (ISSN 1903-5705) men ændrede navn, ISSN og format i 2016.

Aktualitet udgiver artikler inden for områderne litteratur, kultur og medier. Alle artikler gennemgår en double-blind peer reviewproces samt en redaktionel proces for at sikre kvalitet og relevans. Desuden udgiver Aktualitet relevante bog- og medieanmeldelser. Der findes separate retningslinjer for anmeldelser.

Historisk set har tidsskriftet primært udgivet forskning fra instituttet, men tidsskriftet er åbent for bidrag fra alle akademikere, nationale såvel som internationale. Tidsskriftet accepterer artikler på de nordiske sprog og på engelsk. Artikler på andre europæiske sprog kan også antages, forudsat at de relevante fagfællebedømmere kan findes.

Artikler udgives så snart den redaktionelle proces er færdig. Der er ingen fastsatte datoer for udgivelser: Forfattere er velkomne til at indsende manuskripter løbende.