Oplysninger til forfattere

Retningslinjer til forfattere

Alle forfattere skal registrere sig på hjemmesiden med brugernavn og password. Med en brugerkonto er det herefter muligt at logge på og følge vejledningen for indsendelse af artikler trin for trin.

Manuskriptets længde
Indsendte artikler skal være 5.000-8.000 ord, inklusive fodnoter, litteraturliste, overskrifter og abstract.

Sprog
Artikler på dansk, svensk, norsk og engelsk modtages altid. Vi modtager artikler på andre europæiske sprog, hvis valget af sprog er relevant for artiklens indhold, og hvis det er muligt at finde passende reviewere, der behersker de pågældende sprog flydende.

Abstract
Artiklers abstract skal være på 150-200 ord. Hvis artiklen ikke er skrevet på engelsk, skal artiklen indeholde to abstracts: Et på artiklens sprog og et på engelsk.

Nøgleord
Artiklen skal suppleres med 3-5 nøgleord. Eksempler: visuel kultur, selvbiografier, blogging, demokrati. Hvis artiklen ikke er skrevet på engelsk, skal den suppleres med nøgleord på både artiklens sprog og på engelsk.

Skrifttype og -størrelse
Brødteksten skal være skriftstørrelse 12 og være skrevet med en af standardskrifttyperne (Times New Roman, Garamond, Calibri, Cambria, etc.) Tænk ikke for meget over typografi, for det vil blive rettet til i den afsluttende layoutfase.

Overskrifter
Artiklens overskrifter skal være korte og præcise. Teksten må maksimalt indeholde to niveauer af overskrifter (fx kapitler og underkapitler). Niveauerne skal indikeres tydeligt med skrifttype/-størrelse.

Personlig information
For at sikre, at den blinde peer review proces holdes blind, skal alle personlige informationer fjernes fra manuskriptet før indlevering. Se hvordan her: https://tidsskrift.dk/index.php/aktualitet/about/submissions

Fodnoter
Fodnoter skal så vidt muligt undgås. Hvis det er absolut nødvendigt at inkludere en note, skal fodnotefunktionen i word anvendes. Slutnoter bruges ikke.

Referencesystem
Dette tidsskrift anvender APA.

I tekster skal der refereres til forfatter, udgivelsesår og sidetal. Det kan gøres på forskellige måder. Eksempler:

 • Ifølge Smith (2014), "blogging er blevet en allestedsnærværende måde at præsentere nyheder på online” (s. 304).
 • Smith (2014) argumenterer for, at "blogging er blevet en allestedsnærværende måde at præsentere nyheder på online” (s. 304).
 • En anden central pointe er, at "blogging er blevet en allestedsnærværende måde at præsentere nyheder på online” (Smith, 2014, s. 304).

Lange citater på 40 ord eller mere skal fremhæves og rykkes ind uden citationstegn.

Parafraseringer skal referere til forfatter og udgivelsesår. APA opfordrer desuden til, at der tilføjes sidetal, men det er ikke påkrævet.
Eksempler:

 • Ifølge Smith (2014) præsenteres online nyheder ofte i et blogformat.
 • Over hele verden bruges blogging ofte til at præsentere nyheder online (Smith 2014, s. 304)

Litteraturlisten skal formateres efter APA’s retningslinjer.
Eksempler:

 • Hansen, P. & O.V. Jensen. (1998). Typography on mobile websites. International Journal of Internet Studies, 4, 512-535.
 • Johnson, M.C. (2001). History of the British crime novel. Journal of English literature, 9, 61-74.
 • Smith, J. (2014). Blogging and Democracy: New Practices. London: JR Publications.

Anmeldelser
Alle anmeldelser følger de samme generelle retningslinjer som artikler, dog med følgende undtagelser:

 • Anmeldelser sendes ikke i peer review, men vurderes i dialog med tidsskriftets redaktører.
 • Anmeldelser skal have en længde på 750-1.500 ord.
 • Titlen på anmeldelsen skal harmonere med titlen på det værk, der anmeldes. Eksempel: Anmeldelse. Forfatter(e). Værkets titel. Udgivelsessted/Forlag. Udgivelsesår.