https://tidsskrift.dk/aktualitet/issue/feed Aktualitet - Litteratur, kultur og medier 2022-05-23T09:39:11+02:00 Anne-Marie Mai ammai@sdu.dk Open Journal Systems <p><em><img style="max-width: 40%; height: auto; float: right; margin-left: 10px;" src="/public/site/images/vitus/book_and_ereader1.jpg" alt="">Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier</em> er et tidsskrift, som hører hjemme ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Tidsskriftet publicerer artikler, essays og anmeldelser inden for områderne litteratur-, kultur- og mediestudier.&nbsp;</p> <p>Alle artikler gennemgår en grundig redaktionel proces, og artikler, der findes relevante og af god kvalitet, sendes i dobbelt blind peer review.</p> <p>Tiddskriftet modtager bidrag fra alle akademikere. Artiklerne skal være skrevet på de nordiske sprog eller engelsk.</p> <p>Artikler publiceres, så snart den redaktionelle proces er afsluttet. Der er derfor ingen faste deadlines på tidsskriftet: Forfattere er velkomne til at indlevere manuskripter, når de er klar til det.</p> <p>&nbsp;</p> https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132652 Mellem form og indhold 2022-05-20T12:57:46+02:00 Ida Marie Meyer Erichsen davidsen@sdu.dk <p>Denne artikel er en stilistisk undersøgelse af den danske forfatter og kunstner Amalie Smiths tre værker <em>I civil</em> (2012), <em>Marble</em> (2014) og <em>Et hjerte i alt</em> (2017). Artiklens fokus er at undersøge måden, hvorpå hendes værker arbejder med materiale, overflader og form, og hvordan disse formmæssige tegn, dvs. tekstens opsætning, brug af figurer, fysiske manifestation, osv., forbinder sig til værkernes sproglige tegn, dvs. tekstens narrative forløb, brug af verber og metaforer, osv. Til at besvare dette stilistiske spørgsmål med fokus på forholdet mellem form og indhold vil jeg i mine analyser beskæftige mig med tre forskellige former for perspektiver: 1. værkernes brug af tematikker, 2. værkernes brug af genrekoder og metaforbrug, 3. værkernes fysiske materialisering (form som indhold; indhold som form). Jeg vil udlægge begreber præsenteret af den franske litteraturteoretiker Gérard Genette og de tre ameri­kanske teoretikere Jerome J. McGann, George Lakoff og Mark Johnson til at forklare, hvor­dan de sproglige såvel som formmæssige tegn influerer hinandens betydninger og i sin helhed frembringer teksternes diskurs, som, jf. den genetteske stilteori, sidestilles med stil.</p> 2022-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132653 Klimabudskab i juleklæder 2022-05-20T13:17:12+02:00 Nathali Herold Solon Pilegaard davidsen@sdu.dk <p>Hvordan kan en julekalender formidle et budskab om den faktiske verden gennem organi­se­ringen af dennes storyworld og dermed fremstå relevant for seerne? Dette spørgsmål danner rammen for denne artikel, hvori jeg analyserer storyworlden i TV 2-julekalenderen <em>Kometernes Jul</em> (2021). Jeg undersøger, hvordan storyworlden formidler et budskab om klimaændringer i den faktiske verden, og hvordan dette budskab understøtter TV 2’s public service-for­plig­telser.</p> 2022-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132654 Kritik til tiden 2022-05-20T13:49:34+02:00 Dan Ringgaard davidsen@sdu.dk <p>Anmeldelse</p> 2022-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132662 Smittende stikveje ind i et halvt århundredes litteratur 2022-05-20T14:52:09+02:00 Mischa Sloth Carlsen davidsen@sdu.dk <p>Anmeldelse</p> 2022-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132660 Leservennlig og lærerik introduksjon 2022-05-20T14:34:58+02:00 Unni Langås davidsen@sdu.dk <p>Anmeldelse</p> 2022-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132661 Litteraturhistorien som møde i nuet 2022-05-20T14:38:14+02:00 Birgitte Darger davidsen@sdu.dk <p>Anmeldelse</p> 2022-05-23T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022