https://tidsskrift.dk/aktualitet/issue/feed Aktualitet - Litteratur, kultur og medier 2021-05-19T13:25:07+02:00 Anne Klara Bom akbom@sdu.dk Open Journal Systems <p><em><img style="max-width: 40%; height: auto; float: right; margin-left: 10px;" src="/public/site/images/vitus/book_and_ereader1.jpg" alt="">Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier</em> er et tidsskrift, som hører hjemme ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Tidsskriftet publicerer artikler, essays og anmeldelser inden for områderne litteratur-, kultur- og mediestudier.&nbsp;</p> <p>Alle artikler gennemgår en grundig redaktionel proces, og artikler, der findes relevante og af god kvalitet, sendes i dobbelt blind peer review.</p> <p>Tiddskriftet modtager bidrag fra alle akademikere. Artiklerne skal være skrevet på de nordiske sprog eller engelsk.</p> <p>Artikler publiceres, så snart den redaktionelle proces er afsluttet. Der er derfor ingen faste deadlines på tidsskriftet: Forfattere er velkomne til at indlevere manuskripter, når de er klar til det.</p> <p>&nbsp;</p> https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/123861 "Skal man så snakke om følelser til eksamen?" Rita Felski om følelsernes veje og vildveje i humaniora 2021-01-08T09:57:45+01:00 Daniel Abedeny akbom@sdu.dk <p>Anmeldelse. Rita Felski. <em>Hooked. Art and Attachment</em>. The University of Chicago Press. 2020</p> 2021-01-08T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2021 https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/125818 Bourgeoisiets hurtige fix. Sianne Ngai om gimmick’en som social form 2021-04-20T13:54:46+02:00 Dominique Routhier dominique@sdu.dk <p>Anmeldelse af Sianne Ngai (2020)&nbsp;<em>Theory of the Gimmick</em>. Harvard University Press.</p> 2021-04-20T00:00:00+02:00 Copyright (c) 0 https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/127009 Fra tvangs- til lystlæsning i faget dansk: Børns oplevelser af en litterær app 2021-05-19T13:25:07+02:00 Rima Palubinskienė juskune@me.com Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė juskune@me.com <p>Med afsæt i oplevelsesdesign- og brugeroplevelsesteorier og indsigter fra adaptions- og intermediale tilgange undersøger artiklen, hvordan remediering af en kanontekst til en litterær app kan påvirke børns læseglæde, som indgår i Fælles Mål for danskundervisning. Undersøgelsen præsenterer to casestudier af 7. og 8. klasser, hvor elevernes emotioner og responser under deres interaktion med produktets medialiteter i en fælles læsesituation analyseres. For at sikre en positiv fælles læseoplevelse med intermedial litteratur, skal børnenes forskelligheder tages i betragtning: Artiklens indsigter og anbefalinger kan benyttes af designere og didaktikere, der arbejder med denne type litteratur.</p> 2021-05-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2021