Aktualitet - Litteratur, kultur og medier https://tidsskrift.dk/aktualitet <p><em><img style="max-width: 40%; height: auto; float: right; margin-left: 10px;" alt="" src="/public/site/images/vitus/book_and_ereader1.jpg">Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier</em> er et tidsskrift, som hører hjemme ved Syddansk Universitet, Odense. Tidsskriftet begyndte under navnet <em>Aktuel Forskning. Litteratur, Kultur og Medier</em>&nbsp;(ISSN&nbsp;1903-5705)&nbsp;men ændrede navn, ISSN og format i 2016.</p> <p><em>Aktualitet</em> udgiver artikler inden for områderne litteratur, kultur og medier. Alle artikler gennemgår en double-blind peer reviewproces samt en redaktionel proces for at sikre kvalitet og relevans.&nbsp;</p> <p>Tidsskriftet er åbent for bidrag fra alle akademikere, nationale såvel som internationale. Tidsskriftet accepterer artikler på de nordiske sprog og på engelsk.&nbsp;</p> <p>Artikler udgives så snart den redaktionelle proces er færdig. Der er ingen fastsatte datoer for udgivelser: Forfattere er velkomne til at indsende manuskripter løbende.</p> Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier da-DK Aktualitet - Litteratur, kultur og medier 2446-1296 <p>Aktualitet - Litteratur, kultur og medier</p> Den arrangerede virkelighed https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/114465 <p>Artiklen belyser, hvordan Emmanuel Swedenborgs religiøse forkyndelse manifesterer sig i August Strindbergs <em>Inferno</em> (1897). Det sker med udgangspunkt i spaltningen af romanens fortæller i et esoterisk og eksoterisk jeg, der læses som et ekko af tilsvarelseslæren og den spirituelle monisme, centrale aspekter i Swedenborgs <em>De caelo et ejus mirabilius et de inferno</em> (1758), her i en revideret udgave af Pastor W. Winsløws oversættelse <em>Om Himlen og Dens Undere og om Helvede</em>. På den måde bliver artiklen et forsvar for romanens bevidste iscenesættelse, der læses som et udtryk for en poetologisk (og ikke en spirituel) omvendelse. Jeg går dermed i kritisk dialog med forsker Gunnar Brandells udlægning af Swedenborgs teodicébegreb i hans <em>Strindbergs infernokris</em> (1950). I den forbindelse ligger det mig på sinde at anmærke, at artiklens ærinde ikke er at afvise læsninger, der kæder forfatteren Strindberg sammen med karakteren Strindberg, men i stedet at påvise det åbenlyst ekshibitionistiske som et skin beregnet på at lede læseren på vildspor.</p> Simon Øst Vejbæk ##submission.copyrightStatement## 2019-05-22 2019-05-22 13 2 13 13 On your feet! H. C. Andersen's maiden trip into literary space https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/114472 <p>Already during his lifetime, H. C. Andersen was an international literary celebrity and a wellknown<br>author through the vast proliferation of his work. Through his travels, Andersen was<br>able to cross and transgress spatial, temporal and social borders and expand his international<br>social network far beyond his home country. While travelling Andersen became profoundly<br>aware of the fact that he represented two fundamentally different modalities of travel, as he<br>on the one hand embodied the quintessential nineteenth century bourgeois traveler, while he<br>on the other hand, as part of his personal background, inescapably was connected to its<br>opposite: the underlying social image of the tramp. This article takes a closer look at Hans<br>Christian Andersen’s first book-length literary work, Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af<br>Amager i Aarene 1828 og 1829 (1829), offering special attention to the meaning of the theme<br>of travel – notably travel on foot – understanding Fodreise as a liminal work in the evolution<br>of Andersen’s oeuvre.</p> Henk van der Liet ##submission.copyrightStatement## 2019-05-23 2019-05-23 13 2