Aktualitet - Litteratur, kultur og medier https://tidsskrift.dk/aktualitet <p><em><img style="max-width: 40%; height: auto; float: right; margin-left: 10px;" src="/public/site/images/vitus/book_and_ereader1.jpg" alt="">Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier</em> er et tidsskrift, som hører hjemme ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Tidsskriftet publicerer artikler, essays og anmeldelser inden for områderne litteratur-, kultur- og mediestudier.&nbsp;</p> <p>Alle artikler gennemgår en grundig redaktionel proces, og artikler, der findes relevante og af god kvalitet, sendes i dobbelt blind peer review.</p> <p>Tiddskriftet modtager bidrag fra alle akademikere. Artiklerne skal være skrevet på de nordiske sprog eller engelsk.</p> <p>Artikler publiceres, så snart den redaktionelle proces er afsluttet. Der er derfor ingen faste deadlines på tidsskriftet: Forfattere er velkomne til at indlevere manuskripter, når de er klar til det.</p> <p>&nbsp;</p> Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier da-DK Aktualitet - Litteratur, kultur og medier 2446-1296 <p>Aktualitet - Litteratur, kultur og medier</p> Mellem form og indhold https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132652 <p>Denne artikel er en stilistisk undersøgelse af den danske forfatter og kunstner Amalie Smiths tre værker <em>I civil</em> (2012), <em>Marble</em> (2014) og <em>Et hjerte i alt</em> (2017). Artiklens fokus er at undersøge måden, hvorpå hendes værker arbejder med materiale, overflader og form, og hvordan disse formmæssige tegn, dvs. tekstens opsætning, brug af figurer, fysiske manifestation, osv., forbinder sig til værkernes sproglige tegn, dvs. tekstens narrative forløb, brug af verber og metaforer, osv. Til at besvare dette stilistiske spørgsmål med fokus på forholdet mellem form og indhold vil jeg i mine analyser beskæftige mig med tre forskellige former for perspektiver: 1. værkernes brug af tematikker, 2. værkernes brug af genrekoder og metaforbrug, 3. værkernes fysiske materialisering (form som indhold; indhold som form). Jeg vil udlægge begreber præsenteret af den franske litteraturteoretiker Gérard Genette og de tre ameri­kanske teoretikere Jerome J. McGann, George Lakoff og Mark Johnson til at forklare, hvor­dan de sproglige såvel som formmæssige tegn influerer hinandens betydninger og i sin helhed frembringer teksternes diskurs, som, jf. den genetteske stilteori, sidestilles med stil.</p> Ida Marie Meyer Erichsen Copyright (c) 2022 2022-05-23 2022-05-23 16 1 1 18 Klimabudskab i juleklæder https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132653 <p>Hvordan kan en julekalender formidle et budskab om den faktiske verden gennem organi­se­ringen af dennes storyworld og dermed fremstå relevant for seerne? Dette spørgsmål danner rammen for denne artikel, hvori jeg analyserer storyworlden i TV 2-julekalenderen <em>Kometernes Jul</em> (2021). Jeg undersøger, hvordan storyworlden formidler et budskab om klimaændringer i den faktiske verden, og hvordan dette budskab understøtter TV 2’s public service-for­plig­telser.</p> Nathali Herold Solon Pilegaard Copyright (c) 2022 2022-05-23 2022-05-23 16 1 19 42 Kritik til tiden https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132654 <p>Anmeldelse</p> Dan Ringgaard Copyright (c) 2022 2022-05-23 2022-05-23 16 1 43 45 Smittende stikveje ind i et halvt århundredes litteratur https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132662 <p>Anmeldelse</p> Mischa Sloth Carlsen Copyright (c) 2022 2022-05-23 2022-05-23 16 1 46 48 Leservennlig og lærerik introduksjon https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132660 <p>Anmeldelse</p> Unni Langås Copyright (c) 2022 2022-05-23 2022-05-23 16 1 49 52 Litteraturhistorien som møde i nuet https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/132661 <p>Anmeldelse</p> Birgitte Darger Copyright (c) 2022 2022-05-23 2022-05-23 16 1 53 56