Aktualitet - Litteratur, kultur og medier https://tidsskrift.dk/aktualitet <p><em><img style="max-width: 40%; height: auto; float: right; margin-left: 10px;" src="/public/site/images/vitus/book_and_ereader1.jpg" alt="">Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier</em> er et tidsskrift, som hører hjemme ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Tidsskriftet publicerer artikler, essays og anmeldelser inden for områderne litteratur-, kultur- og mediestudier.&nbsp;</p> <p>Alle artikler gennemgår en grundig redaktionel proces, og artikler, der findes relevante og af god kvalitet, sendes i dobbelt blind peer review.</p> <p>Tiddskriftet modtager bidrag fra alle akademikere. Artiklerne skal være skrevet på de nordiske sprog eller engelsk.</p> <p>Artikler publiceres, så snart den redaktionelle proces er afsluttet. Der er derfor ingen faste deadlines på tidsskriftet: Forfattere er velkomne til at indlevere manuskripter, når de er klar til det.</p> <p>&nbsp;</p> Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier da-DK Aktualitet - Litteratur, kultur og medier 2446-1296 <p>Aktualitet - Litteratur, kultur og medier</p> Fra tvangs- til lystlæsning i faget dansk: Børns oplevelser af en litterær app https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/129605 <p>Med afsæt i oplevelsesdesign- og brugeroplevelsesteorier og indsigter fra adaptions- og intermediale tilgange undersøger artiklen, hvordan remediering af en kanontekst til en litterær app kan påvirke børns læseglæde, som indgår i Fælles Mål for danskundervisning. Undersøgelsen præsenterer to casestudier af 7. og 8. klasser, hvor elevernes emotioner og responser under deres interaktion med produktets medialiteter i en fælles læsesituation analyseres. For at sikre en positiv fælles læseoplevelse med intermedial litteratur, skal børnenes forskelligheder tages i betragtning: Artiklens indsigter og anbefalinger kan benyttes af designere og didaktikere, der arbejder med denne type litteratur.</p> Rima Palubinskienė Ieva Steponavičiūtė-Aleksiejūnienė Copyright (c) 2021 2021-12-08 2021-12-08 15 1 1 19 Havboka. En undersøgelse af havorienteret litteraturs repræsentation af natur, klima og miljø https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/129619 <p>Denne artikels formål er at undersøge, hvordan <em>Havboka</em> (2015) af norske Morten Strøksnes, italesætter klimakrisen med fokus på at understrege forholdet mellem menneske og hav. Jeg benytter <em>blå økologi</em> som hovedteori. Artiklen indledes af en genreindkredsning samt en kort, historisk introduktion med udgangspunkt i <em>Havboka</em>s genre, <em>nature writing</em>, og dennes litterære indtog i 1850’ernes USA’s og frem til det antropocæne Skandinavien. Herefter vil en narratologisk fokuseret analyse åbne værket med fokus på, hvilke litterære virkemidler forfatteren benytter sig af i forhold til værkets havorienterede udtryk. Derefter vil værkets miljømæssige modus undersøges i relation til begreberne<em> havontologi </em>og <em>oceanisk følelse</em>. Artiklen konkluderer, at <em>Havboka </em>kan skabe en relation mellem læseren og havet gennem bogens fiktive, essayistiske og videnskabelige udtryk.</p> Carl-Emil Prehn Andersen Copyright (c) 2021 2021-12-08 2021-12-08 15 1 20 36 Cut! - det udtrykte undertrykte. HBO-serien Sharp Objects læst med Merleau-Pontys fænomenologi https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/129621 <p>Denne artikel undersøger HBO’s <em>Sharp Objects</em> set gennem fænomenologen Merleau-Pontys teorier, nærmere bestemt fremstillingen af den ideelle maler samt fænomenet 'egenkroppen.' Ved at læse både seriens stilistik og hovedpersonen, Camilles, cutting med Merleau-Ponty viser denne artikel, hvordan denne cutting kan læses som manifestationen af en fundamental ensomhed: Camilles hud, den fysiske grænse mellem 'selv' og 'ikke-selv,' bliver stedet hvor omverdenens domme og blik indskrives i egenkroppens kød. Camilles cutting er det voldelige sammenstød mellem Camille og den omverden, der volder hende smerte. Dette sammenstød mellem 'selv' og 'andres blik på selv' bliver, gennem cutting, gjort kødeligt og bogstaveligt. Endvidere viser artiklen, hvordan selve værket <em>Sharp Objects </em>og hovedpersonen Camille begge bliver undersøgelsessteder for fortrængning og traume ved at spejle hinandens udtryksform. Camilles cuttingfremstår som en pendant til selve seriens cutting: Abrupte og korte klip samt de gedulgte elementer i scenernes baggrund udtrykker, ligesom Camilles ar, de stærkeste, mest betydningsfulde, men også umiddelbart utilgængelige følelser. På denne måde viser både Camilles krop og seriens korpus det fortrængtes særegne måde at komme til syne på; i det (næsten) skjulte.</p> Amourose Langer Copyright (c) 2021 2021-12-08 2021-12-08 15 1 37 55 “Skal man så snakke om følelser til eksamen?” Rita Felski om følelsernes veje og vildveje i humaniora https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/129623 <p><strong>Anmeldelse. Rita Felski. </strong><strong>Hooked. <em>Art and Attachment</em></strong><strong>. The University of Chicago Press. 2020 </strong></p> Daniel Abedeny Copyright (c) 2021 2021-12-08 2021-12-08 15 1 56 58 Bourgeoisiets hurtige fix. Sianne Ngai om gimmick’en som social form https://tidsskrift.dk/aktualitet/article/view/129624 <p>Anmeldelse. Sianne Ngai. <em>Theory of the Gimmick</em>. Harvard University Press. 2020</p> Dominique Routhier Copyright (c) 2021 2021-12-08 2021-12-08 15 1 59 63