Arkiver

 • Pasts Present: History and Memory in the Songs of Bob Dylan
  Årg. 17 Nr. 3 (2023)

  Pasts Present: History and Memory in the Songs of Bob Dylan

  Special issue

  Written and edited by Anne-Marie Mai, Nina Goss, and Robert Reginio

  Drawing by Jørgen Bispelund Knudsen

 • Maskuliniteter i nyere dansk litteratur
  Årg. 17 Nr. 2 (2023)

  I kølvandet på #MeToo er maskulinitet blevet et uomgængeligt tema i samtidslitteraturen. Med dette særnummer, som er resultatet af et fælles arbejde i arbejdsgruppen for ny skandinavisk litteratur ved Center for Uses of Literature, ønsker vi at diskutere litteraturens ærinde med maskuliniteten. Dette særnummer rummer forskellige perspektiver, men forenes i en interesse for samtidslitterære forhandlinger af det maskuline.

  Særnummeret er fagfællebedømt.

 • Årg. 17 Nr. 1 (2023)

  Aktualitet - Litteratur, Kultur og Medier 2023

 • At skabe sig selv. Særnummer i anledning af professor Kirsten Drotners fratrædelse 2021.
  Årg. 15 Nr. 3 (2021)

  De elleve artikler i dette særnummer af Aktualitet adresserer både moderne og aktuelle medie- og kulturfænomener. De spænder fra sociale medier over museumsture, til computerspil i drengeværelser og fankultur omkring tv-serier samt unges nyhedsforbrug og børns corona-relaterede mediebrug
  med videre. De præsenterer ny viden og nye tilgange, og er skrevet af en række førende medie- og kulturforskere fra danske og udenlandske universiteter.
  Samtidig med at særnummeret sigter efter en bred læserskare, er der én særlig læser, der især adresseres. Det er professor Kirsten Drotner, der fortjener en faglig fejring, idet hun, efter mere end 40 år inden for kultur- og medievidenskaben, har valgt at gå på pension. Fejringen får hun med dette særnummer af Aktualitet, der har skikkelse af et festskrift. Med det siger vi, kolleger og andre forskere, mange tak for hendes vigtige bidrag til vores fælles forskningsfelt og også tillykke
  med 70-års fødselsdagen.
  Vi har valgt at kalde særnummeret for “At skabe sig selv.” Gennem dette overordnede tema peger vi på, at alle artiklerne i én eller anden grad medtænker skabelse. Det kan være skabelse af børnekultur, skabelse af nye empiriske metoder eller indhold til sociale medier, til computerspil eller til en fankultur. Titlen “At skabe sig selv” er samtidig en cadeau til Kirstens Drotners bog fra 1999 af samme navn.

  Vi håber, at læserne må få en god oplevelse af ny viden inden for kultur- og mediefeltet. Tak til alle bidragsydere og især til Kirsten Drotner.

  Med venlig hilsen
  Gæsteredaktører på Aktualitet,
  Thomas Enemark Lundtofte & Heidi Philipsen

  Artiklerne i dette særnummer er fagfællebedømte, men har ikke gennemgået blinde peer review-processer. Gæsteredaktørerne og artiklernes forfattere er ansvarlige for artiklernes videnskabelige indhold og primære kontaktpersoner for redaktionel korrespondance. 

 • Special Issue: Tangled Up in Bob Dylan
  Årg. 15 Nr. 2 (2021)

  Professor Klaus Petersen and professor Anne-Marie Mai (SDU, DIAS) have edited this special issue of Aktualitet. The issue contains essays based on papers from a panel organized by Mai at the Dylan 80 Virtual Conference, held at The Bob Dylan Institute, Tulsa University in May 2021.

  The following essays contribute to our discussion on inspirations between research, art and inspiration between artists and will be followed by more workshops on challenging ideas and scientific curiosity at Danish Institute for Advanced Studies, University of Southern Denmark (DIAS). The scholars of DIAS come from all faculties and want to stimulate scientific curiosity and cooperation. DIAS wants to initiate an ongoing discussion on interdisciplinarity through workshops on ‘out-of-the-box-thinking’ including the important links between arts, humanities, social and natural science.

  Særnummerets essays er ikke peer reviewed.

 • At undervise med H.C. Andersen
  Årg. 14 Nr. 2 (2020)

  Dette særnummer præsenterer otte essays med forskellige perspektiver, der kan bruges i undervisning med H.C. Andersen. 

  Essaysamlingen opfordrer til eksperimenter med, hvordan H.C. Andersens eventyr kan bruges i eksistentielle refleksioner over, hvorfor vi mennesker tænker og mener som vi gør. Hvis man inddrager denne dimension i forståelsen af H.C. Andersen, kan det kaldes at undervise med H.C. Andersen.

  Teksterne er tænkt til undervisningsbrug: De kan læses af undervisere, der ønsker at indtænke denne dimension i H.C. Andersen-undervisningen, og de er også skrevet i et sprog, så de kan læses af elever i grundskolernes udskoling og i gymnasiet. 

 • Hans Christian Andersen in communities
  Årg. 13 Nr. 1 (2019)

  A collection of peer reviewed and non peer reviewed contributions to the conference Hans Christian Andersen and Community which was held at the University of Southern Denmark in December 2017.

  This special issue is edited by Anne Klara Bom, Torsten Bøgh Thomsen and Johs. Nørregaard Frandsen.

 • Deltagelse som transformation i kunst og kultur
  Årg. 9 (2015)

  Særnummer: Aktuel forskning - Litteratur, Kultur og Medier 9:2, 2015

 • Digtning og virkelighed. Studier i fiktion
  Årg. 7 Nr. 3 (2013)

  Særnummer af Aktuel Forskning. Litteratur, Kultur og Medier 7:3, 2013.

  Professor Jørgen Dines Johansen
  fyldte 70 år den 6. februar 2013
  og holder afskedsforelæsning den 1. marts 2013.
  I den anledning publicerer kolleger ved
  Institut for Kulturvidenskaber
  den 1. marts 2013 internetskriftet

  Digtning og virkelighed. Studier i fiktion
  Skrift til Jørgen Dines Johansen
  Redaktion:
  Søren Frank, Leif Søndergaard og
  John Thobo-Carlsen

  Layout og sats:
  Maria Davidsen

  Udgivelsen er fagfællebedømt
  Aktuel forskning ved Institut for Kulturvidenskaber
  ISSN:1903-5705

 • Velværelsen: Ny humanistisk velfærdsforskning
  Årg. 7 Nr. 2 (2013)

  Særnummer af Aktuel Forskning. Litteratur, Kultur og Medier 7:2, 2013.

 • Alle tiders køn - køn til alle tider. Køn og kulturelle praksisser i hverdagsliv og medier
  Årg. 6 Nr. 2 (2012)

  Lic. phil. et. mag. art. Anne Scott Sørensen fyldte 60 år d. 24. januar 2012
  I den anledning publiceres internetskriftet
  Alle tiders køn – køn til alle tider køn og kulturelle praksisser i hverdagsliv og medier!

  Redaktion:
  Charlotte Kroløkke, Karen Hvidtfeldt Madsen, Randi Marselis
  Redaktionssekretærer:
  Maria Mortensen, Nadia Schaltz Andersen, Jeanet Dal


  ISSN:1903-5705

 • Interstitiel: Litteratur, Kultur og Medier
  Årg. 4 Nr. 2 (2010)

  Institutleder, lektor Johs. Nørregaard Frandsen,
  fylder 60 år d. 13. juni 2010.
  I den anledning publicerer kolleger ved
  Institut for Litteratur, Kultur og Medier
  d. 9. juni 2010 internetskriftet


  Interstitiel: Litteratur, Kultur og Medier

  Redaktion:
  Anne Marie-Mai og Anne Scott Sørensen

  Layout, forsidefoto og opsætning:
  Jeanet Dal

  Udgivelsen er fagfællebedømt
  Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier
  ISSN:1903-5705

1-25 af 28