• Aktuel forskning. Litteratur, kultur og medier 2007
  Årg. 1 (2007)

  Seminaret, Krig og fortælling 
  Lektor Ulrik Lehrmanns artikel, Krigens fortællere, er blevet til i forbindelse med seminaret, Krig og fortælling, i forskningsprogrammet, 
  Modernitet og fortælling. Artiklen omhandler aspekter af 1. verdenskrig som mediefortælling, collageeffekt, reportage. og novellejournalistik. 

  Seminar om Passageværket af Walter Benjamin 
  I forbindelse med den danske udgivelse af Walter Benjamins Passageværk om Paris på Baudelaires tid afholdt Institut for litteratur, kultur og medier et eftermiddagsseminar, den 12. december 2007 i U 56.