Årg. 9 Nr. 1 (2015): Aktuel Forskning - Litteratur, Kultur og Medier