Årg. 7 Nr. 3 (2013): Digtning og virkelighed. Studier i fiktion

Særnummer af Aktuel Forskning. Litteratur, Kultur og Medier 7:3, 2013.

Professor Jørgen Dines Johansen
fyldte 70 år den 6. februar 2013
og holder afskedsforelæsning den 1. marts 2013.
I den anledning publicerer kolleger ved
Institut for Kulturvidenskaber
den 1. marts 2013 internetskriftet

Digtning og virkelighed. Studier i fiktion
Skrift til Jørgen Dines Johansen
Redaktion:
Søren Frank, Leif Søndergaard og
John Thobo-Carlsen

Layout og sats:
Maria Davidsen

Udgivelsen er fagfællebedømt
Aktuel forskning ved Institut for Kulturvidenskaber
ISSN:1903-5705

Publiceret: 2013-12-18

Artikler