Årg. 15 Nr. 3 (2021): At skabe sig selv. Særnummer i anledning af professor Kirsten Drotners fratrædelse 2021.

					Se Årg. 15 Nr. 3 (2021): At skabe sig selv. Særnummer i anledning af professor Kirsten Drotners fratrædelse 2021.

De elleve artikler i dette særnummer af Aktualitet adresserer både moderne og aktuelle medie- og kulturfænomener. De spænder fra sociale medier over museumsture, til computerspil i drengeværelser og fankultur omkring tv-serier samt unges nyhedsforbrug og børns corona-relaterede mediebrug
med videre. De præsenterer ny viden og nye tilgange, og er skrevet af en række førende medie- og kulturforskere fra danske og udenlandske universiteter.
Samtidig med at særnummeret sigter efter en bred læserskare, er der én særlig læser, der især adresseres. Det er professor Kirsten Drotner, der fortjener en faglig fejring, idet hun, efter mere end 40 år inden for kultur- og medievidenskaben, har valgt at gå på pension. Fejringen får hun med dette særnummer af Aktualitet, der har skikkelse af et festskrift. Med det siger vi, kolleger og andre forskere, mange tak for hendes vigtige bidrag til vores fælles forskningsfelt og også tillykke
med 70-års fødselsdagen.
Vi har valgt at kalde særnummeret for “At skabe sig selv.” Gennem dette overordnede tema peger vi på, at alle artiklerne i én eller anden grad medtænker skabelse. Det kan være skabelse af børnekultur, skabelse af nye empiriske metoder eller indhold til sociale medier, til computerspil eller til en fankultur. Titlen “At skabe sig selv” er samtidig en cadeau til Kirstens Drotners bog fra 1999 af samme navn.

Vi håber, at læserne må få en god oplevelse af ny viden inden for kultur- og mediefeltet. Tak til alle bidragsydere og især til Kirsten Drotner.

Med venlig hilsen
Gæsteredaktører på Aktualitet,
Thomas Enemark Lundtofte & Heidi Philipsen

Artiklerne i dette særnummer er fagfællebedømte, men har ikke gennemgået blinde peer review-processer. Gæsteredaktørerne og artiklernes forfattere er ansvarlige for artiklernes videnskabelige indhold og primære kontaktpersoner for redaktionel korrespondance. 

Publiceret: 2021-12-02