Meddelelser

Planlagte numre

2014-01-06

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund planlægger følgende nye numre med arbejdstitlerne:

Nr 29: Børn (udkommer efterår 2018)

Nr 30: Sund Aldring (udkommer forår 2019)

Nr 31: Patientfortællinger (udkommer efterår 2019)

Nr 31: Multisygdom (udkommer forår 2020)

Forfattere der har lyst at bidrage til et temanummer er velkomne til at rette henvendelse, hvis man ønsker at vide mere om temaet. Redaktionsprocessen forud for udgivelse er på ca. 1 3/4 år.

 

Læs mere om Planlagte numre

Nyeste nummer

Årg. 15 Nr. 28 (2018): Stoffer

I dette nummer af Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund sætter vi fokus på de forskellige sociale, kulturelle, ideologiske og/eller professionelle betydninger, funktioner og formål, stoffer og stofbrug kan udtrykke og skabe i forhold til sundhed og sygdom.

Stoffer er ambivalente fænomener, som historisk set har haft mange forskellige formål: Som middel til at opnå beruselse, som lægemiddel, som gift, som handelsvare eller som en del af ritualer. Studier af stoffer orienteres derfor både mod deres materielle egenskaber og legale såvel som illegale anvendelse. Derved kan ét og samme stof have forskellige betydninger og funktioner alt efter, hvilken social, kulturel, rituel, medicinsk, juridisk og ideologisk kontekst det indgår i. Svaret på ’hvad stoffer er’, deres funktion, anvendelse og formål er derfor et komplekst og multidisciplinært anliggende.

 

Samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning om stoffer kan, modsat den

traditionelle farmakologiske og kliniske anvendelsesorienterede forskning, anskueliggøre

kompleksiteten i stoffers sociale og kulturelle betydninger i forbindelse med sundhed og

sygdom. I nummeret bringer vi et bidrag fra Kim Leines roman ”Kalak”, som på dramatisk vis

illustrerer et erfaringsbaseret perspektiv på stofbrug. Endvidere berøres emnerne: stofbrug som

i danske fængsler, repræsentationer af cannabis i danske medier, psykiatriske perspektiver på

stoffer og stofbrugere, fænomenet afhængighed, unges brug af receptpligtig medicin til ikke

medicinske formål samt blandt unge danske landområder. Forfatterne bidrager alle med

samfundsvidenskabelige og humanistiske perspektiver på stoffers sociale betydninger, anvendelse

og funktioner i relation til sundhed og sygdom.

Publiceret: 2018-08-16
Se alle numre

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund er et tværfagligt, peer-reviewed tidsskrift, der tager udgangspunkt i medicinsk antropologi.

Tidsskriftet har til formål at fremme og udvikle den forskning, der ligger i grænsefeltet mellem sundhedsvidenskab og humaniora/samfundsvidenskab.

Tidsskriftets målsætning er at fungere som et forum, hvor disse fag kan mødes og inspirere hinanden - epistemologisk, metodisk og teoretisk - i forskellige forskningssammenhænge. Tidsskriftet formidler den debat og teoretiske udvikling, der foregår i de voksende faglige samarbejds- og forskningsinitiativer, der udspringer af dette grænsefelt.

Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse for forskning i sygdom og samfund og i særlig grad til sundhedsmedarbejdere i forsknings- og undervisningssammenhæng med forbindelse til tværfaglige miljøer.

TFSS er støttet af Det Frie Forskningsråd: DFF – 7013-00009

Hvordan du kan få adgang til tidsskriftets artikler:

1) Vi har Open Access uden begrænsninger. Søg under 'Nyeste' eller 'Arkiver' øverst på hjemmesiden.

2) Du kan abonnerere på trykte udgaver af tidsskriftet.

Individuelt abonnement: 250 kr årligt

Institutionsabonnement: 600 kr årligt

Enkeltnummer pr styk:  150 kr

For bestilling af abonnement eller enkeltnumre skriv til kontakt@sygdomsamfund.dk eller ring +45 87162063

 

Vi opfordrer læsere til at tilmelde sig meddelelsestjenesten vedrørende publiceringer for dette tidsskrift. Brug linket 'Registrer' øverst på tidsskriftets hjemmeside. Denne registrering medfører, at læseren via e-mail modtager indholdsfortegnelsen for alle nye udgaver af tidsskriftet.