Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund er et tværfagligt tidsskrift, der tager udgangspunkt i medicinsk antropologi. Tidsskriftet har til formål at fremme og udvikle den forskning, der ligger i grænsefeltet mellem sundhedsvidenskab og humaniora/samfundsvidenskab. Tidsskriftets målsætning er at fungere som et forum, hvor disse fag kan mødes og inspirere hinanden – epistemologisk, metodisk og teoretisk – i forskellige forskningssammenhænge. Tidsskriftet formidler den debat og teoretiske udvikling, der foregår i de voksende faglige samarbejds- og forskningsinitiativer, der udspringer af dette grænsefelt. Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse for forskning i sygdom og samfund og i særlig grad til  forskere og praktikere i det sundhedsfaglige felt.

Peer review-proces

Formålet med et peer review er at sikre, at der publiceres god videnskabelig forskning. Vi vil derfor gerne kort informere om, hvordan vi forestiller os proceduren omkring et review foregår, og hvilken rolle den enkelte referee har. Reviewprocessen starter hos Redaktionen, der tager overordnet stilling til, om de indsendte manuskripter er egnede til at blive sendt videre til peer review. Et manuskript kan bedømmes ikke egnet, hvis det sprogligt udviser alvorlige mangler og/eller ikke er velfunderet metodisk, analytisk eller teoretisk. Redaktionen giver forfatteren en tilbagemelding om den overordnede vurdering hurtigst muligt. Hvis et manuskript findes egnet til peer review, udvælger Redaktionen fra panelet 2 referees, der udfra deres ekspertise vurderes som en passende match til det enkelte manuskript. Reviewet er et dobbeltblindt review, hvor både forfatter og referee er anonyme gennem hele processen.

Publiceringshyppighed

Artikler lægges elektronisk ud på denne platform, under det tilhørende nummer/volume. TFSS udkommer to gange årligt.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Sponsors

TFSS hører til på Afdeling for Antropologi, Aarhus Universitet og er støttet med 30.000 kr. om året fra Det Frie Forskningsråd (DFF-virkemidler til tidsskrifter)