Foreslå et temanummer

Om tidsskriftets temanumre

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund er et tværfagligt tidsskrift, der tager udgangspunkt i medicinsk antropologi. Tidsskriftet har til formål at fremme og udvikle den forskning, der ligger i grænsefeltet mellem sundhedsvidenskab og humaniora/samfundsvidenskab. Tidsskriftets målsætning er at fungere som et forum, hvor disse fag kan mødes og inspirere hinanden – epistemologisk, metodisk og teoretisk – i forskellige forskningssammenhænge. Tidsskriftet formidler den debat og teoretiske udvikling, der foregår i de voksende faglige samarbejds- og forskningsinitiativer, der udspringer af dette grænsefelt. Tidsskriftet henvender sig til alle med interesse for forskning i sygdom og samfund og i særlig grad til forskere og praktikere i det sundhedsfaglige felt.

Tidsskriftet udkommer to gange årligt som temanumre, der redigeres af en gæsteredaktion i tæt samarbejde med tidsskriftets faste redaktion.

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund tilbyder øjeblikkelig Open Access til tidsskriftets indhold på baggrund af princippet om, at gratis offentlig adgang til forskning understøtter en større global udveksling af viden.

Forslag til temanumre må fylde max 3000 – 4000 anslag.

Antallet af publikationer i den enkelte temanumre varierer, men det er en forudsætning for antagelse af et temanummer, at gæsteredaktører udarbejder en liste på 10-15 potentielle bidragydere.

Det er ikke en forudsætning for antagelse af et temanummer, at alle potentielle bidragydere har givet tilsagn om at bidrage.

Indhentning af abstracts og tilsagn fra mulige bidragydere sker efter antagelse af et temanummer og i samarbejde med TFSS’ redaktion.

TFSS’ redaktion forbeholder sig retten til at foreslå revisioner af indsendte forslag til temanumre før de publiceres i samarbejde med TFSS. TFSS forbeholder sig også retten til at gøre alle forslag om temanumre offentlige og sørge for, at de distribueres bredt.

Et call bør indeholde:

Se evt. TFSS hjemmeside for eksempler på temanumre.

Forslag til temanumre sendes til den ansvarshavende redaktør, Sara Marie Hebsgaard Offersen:

Hvad gør en gæsteredaktion?

Som gæsteredaktion er jeres opgaver at…

Den faste redaktion arbejder sammen med jer i alle skridt, introducerer jer til udgivelsesprocessen og systemet og sikrer at processen glider fremad. Vi forventer, at I overholder planlægning og deadlines.