Meddelelser

Call for Papers—Passepartout #45: Tekstile tendenser

2022-09-13

Redigeret af Ane Preisler Skovgaard, Carina Hundsdahl, Ingrid Lunnan Nødseth og Natascha Beringer

Med Passepartout #45 ønsker vi at sætte fokus på et emne, et medium og en teknologi, som er på én gang ældgammel og højaktuel: Tekstil. Materialets historie er tæt knyttet til menneskets egen, og arkæologiske fund viser, at fremstillingen af tekstiler har fundet sted i mange årtusinder. Materialet og teknologien forbundet med dets fremstilling har således haft rig mulighed for at sætte sit præg på menneskelige kulturer. Ikke mindst fordi fremstillingen af det er så tids- og ressourcekrævende, at mennesker har måttet indrette hele deres tilværelse efter at få en tilfredsstillende tekstilproduktion til at lykkes. Materialets massive evne til at forme de kulturer, hvori det er blevet fremstillet, kommer tydeligt til udtryk i vores sprog, som er spækket med tekstilmetaforer og henvisninger til tekstilfremstilling. Et populært eksempel herpå er ordet tekst, som har sin oprindelse i det latinske texere, der betyder “at væve”.

Tekstil har i de seneste år oplevet en stigende interesse i både den akademiske og kunstneriske verden, hvor dets potentialer og karakter er blevet udforsket på nye måder, og på museerne har særudstillinger med både yngre og ældre tekstilværker ligeledes været med til at sætte tekstilkunsten på dagsordenen. I forbindelse med coronapandemien har vi desuden set, hvordan garner og gamle håndarbejdsteknikker har fundet vej til mange private hjem, og de sociale medier vidner om, at interessen for tekstile håndværk og hjemmegjort slow fashioner enorm. Tekstil er, kort og godt, et højaktuelt tema inden for både samtidskunsten og de kulturhistoriske og historiske studier. Med dette temanummer ønsker vi at undersøge, hvad der ligger til grund for den store popularitet, materialet nyder i disse år. Vi er nysgerrige efter at forstå, hvad det er, materialet repræsenterer for os, hvad det gør ved os, og hvad det helt grundlæggende kan. Med nummeret håber vi således også på at kunne bidrage til vores samlede forståelse af materialets enestående karakter, og hvorledes det i et bredere perspektiv har præget og interageret med mennesker.

Vi ønsker forslag til artikler, som undersøger tekstil som materiale, medium og metafor, historisk og i dag. Vi er interesseret i bidrag, som beskæftiger sig med tekstils særlige egenskaber eller affordances, dets værdi i og indflydelse på forskellige samfund, og i det hele taget hvordan det påvirker og interagerer med mennesker, herunder gerne fra kønsteoretiske, teknologifilosofiske og nymaterialistiske perspektiver. Ligeledes modtager vi gerne forslag til undersøgelser af den interesse for materialet, som vi oplever i vores samtid, eksempelvis i samtidskunsten.

Deadline for abstracts:
28. november 2022. Max. 400 ord til passepartouttekstil@gmail.com

Deadline for færdige artikler:
30. juli 2023

Passepartout er et dansk peer-reviewed tidsskrift, som er udgivet siden 1993. Vi modtager artikler på dansk, engelsk, svensk og norsk. Find vores website på passepartout.co.

Læs mere om Call for Papers—Passepartout #45: Tekstile tendenser

Nyeste nummer

Årg. 24 Nr. 42 (2022): Repræsentationer af rum
Forside af Passepartout 42: Repræsentationer af rum

Denne udgivelse tog sit udspring i en undren og en idé om at ville dykke ned i andre tilgange til rum end det fænomenologiske. Ofte bruges den fænomenologiske tilgang til rumanalyse, men vi ønskede at lægge op til en metodisk overvejelse, der ligger ud over denne tilgang. Denne temaudgi- velse skulle undersøge rum som noget andet og mere end en beholder for livsverdenen. Dermed som noget andet end kroppens forhold til rummet. Det kunne være rum som magtstrukturer, rum som sociale konventioner eller som billeder.

Vores funderinger og samtaler havde tre tematikker som omdrej- ningspunkt: de flade rum, de virkelige rum vs. repræsentationen af rum og den sproglige repræsentation af rum.

Publiceret: 2022-12-14

Hele nummeret

Se alle numre