Om tidsskriftet

Passepartout er et fagfællebedømt kunsthistorisk tidsskrift, som udgives i regi af Kunsthistorie, Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. 

Passepartout er for alle kunstinteresserede og bringer bidrag fra kunsthistorikere, museumsfolk, udøvende kunstnere, såvel som fra den nyeste æstetiske og humanvidenskabelige forskning. 

Passepartout udgives årligt i to forskellige formater:

1) Trykte temanumre, hvor hver udgivelse er en antologi af artikler, der belyser et tema fra forskellige vinkler (disse kan også læses online på tidsskrift.dk). Hvis du er medlem af Dansk Kunsthistoriker Forening, får du Passepartout som en del af dit abonnement. Du kan også tegne abonnement på Passepartout, både som institution og privatperson, eller købe enkeltnumre via Passepartouts hjemmeside. Call for papers til temanumrene kan findes på tidsskrift.dk og Passepartouts hjemmeside: https://www.passepartout.co/

2) Ren online-udgivelse i Passepartout – Uden titel, der er en serie af artikler, som Passepartout løbende publicerer, og som samles i et temaløst online nummer en gang om året. Artiklerne kan omhandle en bred vifte af emner med relevans for det kunsthistoriske forskningsfelt, og kan dels være fagfællebedømte forskningsartikler efter samme retningslinjer og med samme forskningstyngde som i de trykte numre, dels være andre teksttyper som anmeldelser af bøger om kunsthistorie og visuel kultur, anmeldelser af udenlandske udstillinger, f.eks. biennaler, eller debatindlæg af relevans for kunsthistoriefaget. Disse fagfællebedømmes ikke, men udvælges og redigeres af Passepartouts online-redaktion.

Passepartout – Uden titel er et nyt format, vi har lanceret i 2023. Det giver mulighed for en hurtigere publicering af forskningsartikler, end det ofte vil være tilfældet i trykte temanumre, og som desuden giver rum for publicering af andre teksttyper end den traditionelle forskningsartikel.

Det er muligt løbende og uopfordret at sende artikler ind til online-redaktionen. Ønsker du at indsende en artikel til Passepartout – Uden titel, skal du skrive til: udentitel@passepartout.co

Passepartout - Skrifter for Kunsthistorie blev grundlagt i 1993.