Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word- eller RTF- eller dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.

Retningslinjer for forfattere

Artikler til Passepartouts temanumre indsendes på mail til temaredaktionen, som fremgår af det aktuelle Call for Papers på tidsskrift.dk eller passepartout.co.

Artikler til Passepartout – Uden titel kan indsendes uopfordret og løbende på mail til udentitel@passepartout.co

 

Tekstformater og længder

 • Forskningsartikel (både temanumre og Uden titel): Brødtekst på maks. 13-15 sider à 2.000 tegn med mellemrum (26.000 – 30.000 anslag), inklusive slutnoter og billedtekster. Litteraturliste tæller ikke med.
 • Boganmeldelser (kun til Uden titel): 3-5 sider à 2.000 tegn med mellemrum (5.000-10.000 anslag), inklusive slutnoter og billedtekster. Litteraturliste tæller ikke med.
 • Anmeldelser af fortrinsvis udenlandske udstillinger (kun til Uden titel): 5-10 sider à 2.000 tegn med mellemrum (10.000-20.000 anslag), inklusive slutnoter og billedtekster. Litteraturliste tæller ikke med.
 • Debatindlæg og kritik (kun til Uden titel): 5-10 sider à 2.000 tegn med mellemrum (10.000-20.000 anslag)
 • Essays (kun til Uden titel): omfang aftales med redaktionen.


Tekst
Teksten består af følgende elementer:

 • Kort, fængende overskrift
 • Evt. præciserende underoverskrift
 • Appetitvækkende manchet på maks. 400 anslag med mellemrum
 • Byline med forfatternavn, e-mail-adresse og OrchidID (sidstnævnte er udelukkende synligt i den digitale udgivelse)
 • Slutnoter – hold længde og mængde til et minimum.
 • Litteraturliste, alfabetiseret. Hjemmeside sættes i selvstændigt afsnit med titlen “Hjemmesider”. Se nedenfor.
 • Illustrationer og billedtekster med kreditering af ophavsretshaveren. Billeder refereres til i teksten med fortløbende numre: Ill. 1, Ill. 2, Ill. 3, etc.
 • Kort bibliografisk note på dansk og engelsk med beskrivelse af forfatterens titel, ansættelsessted, forskningsfelt og evt. seneste publikationer, 100 ord (maks. 600 anslag).
 • Engelsk summary på 200 ord (1.200 anslag, husk artiklens overskrift og underoverskrift oversat til engelsk)
 • 5 keywords på dansk og engelsk adskilt af semikolon


Typografering
Artiklen skal være ensartet formateret. Benyt gerne tekstbehandlingsprogrammets indbyggede formater til overskrifter, mellemrubrikker og brødtekst (fx Heading 1, Heading 2, Normal, etc.). Manchet markeres med kursiv.

Undgå at pynte teksten manuelt med store bogstaver, indryk med ordmellemrum eller tabulatorer, egne orddelinger, ekstra linje- eller sideskift og tilsvarende.


Sprog
Passepartout er primært et dansksproget tidsskrift, men artikler på engelsk, svensk og norsk kan efter aftale med redaktionen accepteres. Alle citater skrives i samme sprog som brødteksten.


Stavning og grammatik
Tidsskriftet følger gældende retstavning og grammatisk kommatering. Bemærk, at vi skelner mellem bindestreg (-) og og tankestreg (–).


Betoninger
Minimer som hovedregel brug af betoninger. Udenlandske ord, fagtermer eller ukendte termer og slang skrives i kursiv første gang de nævnes.


Tal og årstal
Tal fra nul til ni skrives med bogstaver, herefter anvendes talsystemet.

Årstal skrives med tal og apostrof: 1950’erne eller 50’erne – ikke halvtredserne.


Forkortelser
Hold brug for forkortelser til et minimum. Bruges forkortelser, følges almindelig retstavning. Brug kun alment kendte akronymer.


Navne
Skriv i hovedreglen både for- og efternavn og titel eller kort præsentation første gang en person nævnes. F.eks.: Professor i Kunsthistorie Christopher S. Wood (f. 1961-). Fødsels- og dødsår kan nævnes, men er ikke obligatorisk.


Citater
Citater over fire linjer skrives med kursiv og med en blank linje over og under.

Citater under fire linjer indskrives i tekst med citationstegn (“…”) uden kursiv. Citater i citater skrives med enkelte citationstegn (‘…’).

Alle citater oversættes i overensstemmelse med brødtekstens sprog og gengives som udgangspunkt ikke på originalsprog i slutnote. Efterfølg citat med henvisning (forfatternavn, årstal, p. xx/pp. xx-xx). Referencer til hjemmesider bringes i slutnoter.


Titler
Titler på bøger, kunstværker og kunstgrupper der nævnes i teksten markeres med kursiv uden citationstegn. Tidsskriftsartikler skrives i citationstegn (“…”) uden kursiv.


Litteraturliste
Listen sorteres alfabetisk efter forfatternavn, placeres efter slutnoter og kaldes “Litteratur”.

Bog:

 • Efternavn, Fornavn: Titel, Trykkested, Forlag, årstal [evt. oprindeligt udgivelsesår].
  Eksempel:
  Nagel, Alexander and Christopher S. Wood: Anachronic Renaissance, Brooklyn, NY, Zone Books, 2010.

Antologiartikel:

 • Efternavn, Fornavn: “Titel” in Antologiens navn, redaktørnavne (ed./eds.), Trykkested, Forlag, årstal, pp. xx-xx.
  Eksempel:
  Jørgensen, Hans Henrik Lohfert: “A Model for Medieval Perception” in The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages, Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Henning Laugerud og Laura Katrine Skinnebach (eds.), Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 2016, pp. 24-71.
  Bemærk:
  Forfatterens navn står med efternavn først for den første forfatter, med fornavn for evt. øvrige forfattere.

 • Såfremt en antologi eller et katalog ikke har navngivne redaktører eller forfattere sorteres den efter titel.
  Eksempel:
  Jacques-Louis David 1748-1825, Musée du Louvre (udstillingskatalog), Paris, Eds. de la Réunion des musées nationaux, 1989.

Tidsskriftartikel:

 • Efternavn, Fornavn: “Titel” in Tidsskriftets navn, vol., nr., årstal, pp. xx-xx.
  Eksempel:
  Belting, Hans: “Image, Medium, Body – A New Approach to Iconology” in Critical Enquiry, vol. 31, nr. 2, 2005, pp. 302-319.

Oversat kilde:

 • Efternavn, Fornavn: Oversat titel, Oversætterens navn (trans.), Trykkested: Forlag, årstal [årstal for den oprindelige udgivelse], pp. xx-xx.

Udgivet kilde:

 • Efternavn, Fornavn (ed.): Titel, Trykkested, Forlag, årstal.

Film, video og TV:

 • Efternavn, Fornavn (instruktør): Titel, (Film/video/tv), årstal, [udgave], Producer, Land, Produktionsselskab
  Eksempel:
  Morris, Errol (instruktør): The Thin Blue Line, (film), 1988, [Criterion-udgaven], Mark Lipson (producer), USA, American Playhouse.


Hjemmeside (herunder blogposts, Instagram-opslag, YouTube-videoer og andet)
Hvis der henvises til en eller flere hjemmesider i artiklen, placeres de under overskriften “Hjemmesider”, der følger efter litteraturlisten. Under denne overskrift kategoriseres de alfabetisk. Hvis der henvises til en persons hjemmeside kategoriseres efter efternavn, ellers kategoriseres der efter navnet på hjemmesiden.

Hjemmesider:

 • Efternavn, Forfatter: Titel, (evt. tilblivelsesdato), internetadresse (tilgået dato).
  Eksempel:
  Kratz, Svenja: Death Masks, 2015, https://www.svenjakratz.com/portfolios/death-masks/ (tilgået 4. marts 2019).


Litteraturhenvisninger og noter
Direkte litteraturhenvisninger bringes i brødtekst (forfatterens efternavn, årstal, p. xx/pp. xx-xx). Ved henvisning til flere forskellige bøger eller tekster i en reference adskilles disse med et semikolon (forfatterens efternavn 1, årstal, p. xx/pp. xx-xx; forfatterens efternavn 2, årstal, p. xx/pp. xx-xx).

Andre henvisninger bringes i slutnoter, som medregnes i artiklens omfang og bør benyttes i begrænset antal og omfang. Til slutnoter bruger Passepartout 1, 2, 3, og ikke i, ii, ii.

Ibid., op.cit. anvendes ikke. Henvisninger til hjemmesider bringes i slutnoter (og ikke i brødteksten).


Illustrationer og billedmateriale
Skal være centrale for emnet eller understøtte pointer, der kan være vanskelige at begribe ud fra teksten alene. 

Vejledende antal illustrationer er tre til fem (i prioriteret rækkefølge), men det endelige antal kan aftales med temaredaktionen.

Den enkelte skribent har selv ansvar for at fremskaffe billeder i trykkvalitet (300 ppi/dpi) samt reproduktionstilladelser til både trykt og digital udgave. Vær opmærksom på, at det kan tage tid at fremskaffe reproduktionstilladelser, så gå gerne i gang med denne proces i god tid.

De anbefalede billedformater er JPG, PNG, BMP, TIF, PSD eller RAW. Andre formater aftales med redaktionen. Angiv eventuelt hvilken størrelse billedet skal have i artiklen. Skal et billede gå fra kant til kant på en side, er det et krav, at billedets størrelse er minimum 1.988 pixels i højden og 2.888 pixels i bredden. Et billede i samme bredde som tekstspalten skal minimum være 1.275 pixels i bredden. Billedstørrelser kan tjekkes i Windows ved at holde musen over filen og på Mac ved at trykke Cmd+I. Billeder med det angivne antal pixels kan konverteres til en billedopløsning i trykkvalitet.


Billedtekster
Under alle illustrationer skal der være et illustrationsnummer og under dette billeddata

Illustrationsnummeret nummereres efter modellen Ill. x, og i teksten henvises der til (Ill. x). Bemærk Passepartout bruger (Ill. xx) og ikke (fig. xx).

Billeddata placeres under illustrationsnummeret og opstilles efter følgende model (hvis muligt): Kunstnernavn: Titel, årstal, evt. medium/mål, evt. museum/sted, fotokreditering. Der kan også være tale om kildehenvisning eller andet, der er relevant.

Eksempel:
Ill. 2
Svenja Kratz: The Absence of Alice: Fragments of a Body in the Process of Becoming Other, 2008, udstillet på Queensland University of Technology. Gengivet med kunstnerens tilladelse.

Udover illustrationsnummer og billeddata, kan man også tilføje en uddybende billedtekst, hvis det er hensigtsmæssigt for formidlingen. Uddybende billedtekster beskriver billedet og fortæller måske, hvad læseren skal være opmærksom på ved billedet, hvad dets baggrundshistorie er, eller hvorledes det relaterer til teksten. Vejledende: 350 anslag inkl. ordmellemrum.


Anonymitet
Alle artikler indleveret til Passepartout skal igennem double blind peer review. Skribenten  bedes derfor tilstræbe størst mulig anonymitet i tekst og referencer, herunder at slette sit navn fra teksten i dokumentets signatur. Hvis der henvises til tekster, skribenten selv er forfatter til, kan der refereres til denne i tredje person, eksempelvis “som Jørgensen har demonstreret (Jørgensen 2016, p. 27)” i stedet for “som jeg tidligere har demonstreret (Jørgensen 2016, p. 27).

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.