https://tidsskrift.dk/passepartout/issue/feed Passepartout 2023-12-21T21:49:19+01:00 Sarah Helene Jørgensen redaktion@passepartout.co Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/passepartout/article/view/142147 Kønnet kultur og skæv repræsentation 2023-12-04T21:39:58+01:00 Camilla Skovbjerg Paldam camillapaldam@cc.au.dk <p>Mandlige kunstnere, teoretikere og forfattere har i mange år fyldt væsentlig mere i undervisning og forskning på humaniora end kvindelige. Hvorfor har kønsubalancen i humanistisk forskning været så stor, og hvilken type kønnet/sexistisk akademisk kultur er den rundet af? Det er nogle af de spørgsmål, denne artikel vil forsøge at svare på.</p> 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Passepartout https://tidsskrift.dk/passepartout/article/view/142149 Velkommen i (folke)kirken 2023-12-04T21:56:56+01:00 Laura Katrine Skinnebach lks@cc.au.dk <p>Udstillingsomtalte af</p> <p>Alexander Tovborg:&nbsp;<em>Kirken</em></p> <p>Kunsthal Charlottenborg, København<br>10. juni — 6. august 2023</p> 2023-12-04T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Passepartout https://tidsskrift.dk/passepartout/article/view/142466 Tidens rum 2023-12-14T23:13:43+01:00 Pernille Leth-Espensen ple@cc.au.dk <p>Denne udstillingsanalyse sammenligner en række af de førende europæiske urmuseer og diskuterer, hvordan de kuraterer og iscenesætter urets historie. Samtidig fremdrages der prægnante eksempler fra hvert af museernes samlinger, og disse sættes ind i en urhistorisk og kulturhistorisk kontekst. Indledningsvis skitseres de vigtigste udviklinger i urets historie.</p> 2023-12-15T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Passepartout https://tidsskrift.dk/passepartout/article/view/142727 Efterord 2023-12-21T21:49:19+01:00 Camilla Skovbjerg Paldam camillapaldam@cc.au.dk <p>Hvad betyder titlen <em>Uden titel</em> egentlig? Hvorfor er den valgt til <em>Passepartouts</em> nye online format? Og hvad indebærer dette format? Det kan man finde svar på i efterordet til <em>Passepartout – Uden titels</em> første årgang. Efterordet rammesætter årets tre udgivelser og indeholder desuden den tale, der blev holdt, da <em>Passepartout – Uden titel</em> blev lanceret til <em>Passepartouts</em> 30 års jubilæum i foråret 2023.</p> 2023-12-21T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Passepartout