Forside af Økonomi & Politik

Nyeste nummer

Årg. 94 Nr. 3 (2021): Økonomi og politik #3 Organisationsdesign
					Se Årg. 94 Nr. 3 (2021): Økonomi og politik #3 Organisationsdesign

Studiet af organisationsdesign handler helt bogstaveligt om liv eller død. Det kan empirisk vises, at  dødeligheden på hospitalernes akutmodtagelser er højere i weekenden og om natten. Det kan også vises, at årsagen til den højere dødelighed skal findes i den måde akutmodtagelserne er organiseret på i ydertimerne.

Publiceret: 2021-09-28

Hele nummeret

Se alle numre

Økonomi & Politik er et samfundsvidenskabeligt tidsskrift. Tidsskriftet publicerer artikler, boganmeldelser og kronikker i grænsefeltet mellem det økonomiske og det politiske fagområde.

Tidsskriftets forfattere og redaktionelle rådgivere er anerkendte økonomer, politologer og historikere. "Økonomi & Politik" henvender sig til studerende ved universiteter og handelshøjskoler og personer i ledende funktioner i den offentlige administration, erhvervslivet og organisationer.

Tidsskriftet udkommer 4 gange årligt.