• Danske grænser
  Årg. 93 Nr. 2 (2020)

  2020 markerer hundredeåret for fastlæggelsen af den dansk-tyske grænse efter folkeafstemningerne i 1920. Et sådant jubilæum er en god anledning til
  at diskutere, hvad grænser er, og hvad vi bruger dem til i dag. Ud fra en almen betragtning skulle man ikke tro, at det var så vanskeligt. Den Westfalske
  Fredsaftale fra 1648, der afsluttede Trediveårskrigen, bliver ofte set som den
  ramme, der skabte det moderne statssystem. Statsgrænserne, der markerer
  den eksterne såvel som interne suverænitet, fremstår som linjer på et Europakort, der efterhånden har indprentet sig godt og grundigt i vores mentale
  forståelse af, hvem og hvad der hører til ét bestemt land, og hvad der bestemt
  ikke gør.

 • Cybersikkerhed
  Årg. 93 Nr. Oktober (2020)

  Center for Cybersecurity, der er placeret hos Forsvarets Efterretningstjeneste, lægger i deres årlige trusselvurdering ikke fingrene imellem: “Truslen fra cyberkriminalitet er MEGET HØJ”, slås fast med versaler i fed skrift. Cyberkriminalitet er en samlebetegnelse for handlinger, hvor hackere bruger cyberangreb til at begå kriminalitet, der er motiveret af et ønske om økonomisk berigelse. Også truslen fra cyberspionage er MEGET HØJ, konkluderer centeret.