Årg. 94 Nr. 1 (2021): Tema 1: Antropologien i samfundet Tema 2: Frontlinjediplomatiet i forandring

					Se Årg. 94 Nr. 1 (2021): Tema 1: Antropologien i samfundet Tema 2: Frontlinjediplomatiet i forandring

DOBBELT TEMANUMMER
Tema 1: Antropologien i samfundet
Tema 2: Frontlinjediplomatiet i forandring

I denne særlige udgave af Økonomi & Politik præsenterer vi en nydannelse i tidsskriftets historie: to temasektioner i ét samlet nummer. Ét tema vedrører den antropologiske analyses landvindinger og resultater i mødet med centrale problemstillinger i det danske samfund, og et andet tema retter fokus mod den diplomatiske frontlinje på de danske ambassader og multilaterale repræsentationer.

Publiceret: 2021-04-29

Hele nummeret

Artikler