Årg. 93 Nr. 2 (2020): Danske grænser

2020 markerer hundredeåret for fastlæggelsen af den dansk-tyske grænse efter folkeafstemningerne i 1920. Et sådant jubilæum er en god anledning til
at diskutere, hvad grænser er, og hvad vi bruger dem til i dag. Ud fra en almen betragtning skulle man ikke tro, at det var så vanskeligt. Den Westfalske
Fredsaftale fra 1648, der afsluttede Trediveårskrigen, bliver ofte set som den
ramme, der skabte det moderne statssystem. Statsgrænserne, der markerer
den eksterne såvel som interne suverænitet, fremstår som linjer på et Europakort, der efterhånden har indprentet sig godt og grundigt i vores mentale
forståelse af, hvem og hvad der hører til ét bestemt land, og hvad der bestemt
ikke gør.

Publiceret: 2020-10-19