Årg. 94 Nr. 3 (2021): Økonomi og politik #3 Organisationsdesign

					Se Årg. 94 Nr. 3 (2021): Økonomi og politik #3 Organisationsdesign

Studiet af organisationsdesign handler helt bogstaveligt om liv eller død. Det kan empirisk vises, at  dødeligheden på hospitalernes akutmodtagelser er højere i weekenden og om natten. Det kan også vises, at årsagen til den højere dødelighed skal findes i den måde akutmodtagelserne er organiseret på i ydertimerne.

Publiceret: 2021-09-28

Hele nummeret