Uden for tema: Regional ulighed i økonomi og beskæftigelse – en uafvendelig tendens?

Forfattere

  • Søren Frank Etzerodt
  • Jørgen Goul Andersen

Resumé

Artiklen analyserer regionale uligheder i OECD-landene siden årtusindeskiftet. En udbredt opfattelse er, at ulige regional udvikling er en uafvendelig tendens drevet af urbanisering, globalisering og stordriftsfordele i de store byer. Data peger imidlertid på, at den opfattelse er problematisk. På basis af OECD’s regionale database undersøger vi udviklingen i den regionale ulighed i BNP, disponibel indkomst, ledighed og langtidsledighed fra 2000 til 2017. Enten er der ingen gennemsnitlig tendens til stigende regional ulighed (ledighed, langtidsledighed), eller også er den koncentreret til en særlig gruppe lande – de øst- og mellemeuropæiske lande, der blev medlem af EU efter Sovjetblokkens sammenbrud, samt Irland og UK. For de øvrige lande er der ingen fælles tendens: Nogle lande har oplevet stigende ulighed, andre det modsatte. At der ikke er en universel tendens til stigende regional ulighed, indikerer, at de underliggende strukturelle kræfter er mere komplekse – og nok også i højere grad lader sig påvirke politisk – end almindeligvis antaget.

Publiceret

2021-09-28

Citation/Eksport

Etzerodt, S. F. og Goul Andersen, J. (2021) “Uden for tema: Regional ulighed i økonomi og beskæftigelse – en uafvendelig tendens?”, Økonomi & Politik, 94(3). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/okonomi-og-politik/article/view/128826 (Set: 2december2021).