Politisk observans og interesse blandt lærerstuderende. Kilden til demokratisk dannelse i Danmark?

Forfattere

  • Peter Heyn Nielsen

Resumé

Dansk lovgivning foreskriver, at skolen skal forberede eleverne til livet i et samfund med folkestyre. I denne artikel undersøges den politiske profil for de lærerstuderende, der i fremtiden skal varetage denne rolle som demokratiske ”dannere”. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse foretaget i april-maj 2021 ses det, at lærerstuderende er særdeles venstreorienterede og særdeles optagede af den grønne dagsorden. De anser sig selv som meget politisk interesserede, selvom der er mange af dem, der ikke kender til flere af regeringens centrale økonomiske ministre. Der er ikke store forskelle på de lærerstuderende på tværs af, hvilke fag de har valgt på læreruddannelsen. Der er til gengæld forskel på de studerende alt efter, om de har været indskrevet på andre uddannelser før læreruddannelsen. De studerende, der har været det, synes at have større politisk selvtillid og politisk viden. Det kunne være et argument for en yderligere akademisering af læreruddannelsen i fremtiden.

Publiceret

2021-09-28

Citation/Eksport

Heyn Nielsen, P. (2021) “Politisk observans og interesse blandt lærerstuderende. Kilden til demokratisk dannelse i Danmark?”, Økonomi & Politik, 94(3). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/okonomi-og-politik/article/view/128827 (Set: 2december2021).