Incitamentssystemets betydning for organisationsdesign

Forfattere

  • Anders Frederiksen

Resumé

Incitamentssystemet er et vigtigt element i organisationsdesign, som det fremgår af Galbraiths Star Model. Anvendelsen af et givent incitamentssystem er således et valg, som skal tages med øje for modellens andre elementer såsom strategien, strukturen, mennesker og processer. I denne artikel beskrives tre velkendte incitamentssystemer (fast løn, performanceaflønning og anciennitetsbaseret aflønning), og deres ligheder og forskelle synliggøres ved at illustrere konsekvenserne, når en organisation skifter fra ét incitamentssystem til et andet. Der er særlig fokus på en case, hvor en ændring i en organisations omgivelser medfører strategiske beslutninger, der leder til et skift af incitamentssystemet og dermed organisationsdesignet.

Publiceret

2021-09-28

Citation/Eksport

Frederiksen, A. (2021) “Incitamentssystemets betydning for organisationsdesign”, Økonomi & Politik, 94(3). Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/okonomi-og-politik/article/view/128824 (Set: 2december2021).