Omstillingsparadokset: Afvejning imellem fleksibilitet og koordinering i arbejdsstyrken

Forfattere

  • Jonathan David Jensen
  • Christian Truelsen Elbæk
  • Rahul Anand

DOI:

https://doi.org/10.7146/okonomiogpolitik.v94i3.128820

Resumé

Covid-19 har økonomiske indvirkninger på danske virksomheder. Ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse af 237 danske SMV’er fortaget under Covid- 19 kan vi præsentere foreløbig evidens for, at virksomheder, der anvendte flere freelancere, også var dem, som oplevede en højere grad af usikkerhed og koordineringsproblemer som følge af pandemien. Vi argumenterer for, at dette kan forklares med, at freelancere ikke kan drage nytte af tacit koordination i samme grad som faste medarbejdere. Tacit koordinationsmekanismer er dog ofte nyttige ifm. koordinering, når opgaveløsning er mere uklar. Således kan virksomheder, der bruger flere freelancere, opleve en højere grad af usikkerhed og koordineringsproblemer under driftsforstyrrelser, givet freelanceres behov for klart specificerede opgaver. Vi konkluderer og giver forslag til, hvordan virksomheder kan håndtere afvejningen mellem fleksibilitetsfordele ved brug af freelancere og fordelene ved robuste koordinationsmekanismer.

Publiceret

2021-09-28

Citation/Eksport

Jensen, J. D., Truelsen Elbæk, C. og Anand, R. (2021) “Omstillingsparadokset: Afvejning imellem fleksibilitet og koordinering i arbejdsstyrken”, Økonomi & Politik, 94(3). doi: 10.7146/okonomiogpolitik.v94i3.128820.