Nyeste nummer

Årg. 40 Nr. 1 (2022): Fabrik&Bolig
Se alle numre

Selskabet til bevaring af industrimiljøer   

Selskabets formål er at skabe interesse for dokumentationen og udforskningen af industrialismens historie generelt og for bevaringen af industrialismens bygninger, anlæg, boliger og kulturmiljøer i særdeleshed. Det skal fx ske ved afholdelse af foredrag, møder og ekskusioner, udgivelse af skrifter og anden form for formidling samt ved aktiv støtte i form af tilkendegivelser og anden form for aktiviteter.

Tidsskrifter Fabrik&Bolig udkommer elektronisk i Open Acces 12 måneder efter papirudgaven. ISSN 2596-8106

Selskabets formand er født national repræsentant i The International Committee for the Conversations of the Industrial Heritage (TICCIH). Formanden deltager I TICCIHs og leverer de periodiske nationale rapporter.

Selskabets svenske samarbejdsorganisation er Svenska industriminnesföreningen (SIM) http://www.sim.se/