Selskabet til bevaring af industrimiljøer   

Selskabets formål er at skabe interesse for dokumentationen og udforskningen af industrialismens historie generelt og for bevaringen af industrialismens bygninger, anlæg, boliger og kulturmiljøer i særdeleshed. Det skal fx ske ved afholdelse af foredrag, møder og ekskusioner, udgivelse af skrifter og anden form for formidling samt ved aktiv støtte i form af tilkendegivelser og anden form for aktiviteter.

Tidsskrifter Fabrik&Bolig udkommer elektronisk i Open Acces 12 måneder efter papirudgaven. ISSN 2596-8106

Selskabets formand er født national repræsentant i The International Committee for the Conversations of the Industrial Heritage (TICCIH). Formanden deltager I TICCIHs og leverer de periodiske nationale rapporter.

Selskabets svenske samarbejdsorganisation er Svenska industriminnesföreningen (SIM) http://www.sim.se/