Billede Udenrigs

Nyeste nummer

Nr. 3 (2018): Udenrigs - Tema: Udfordringer for dansk sikkerhed
					Se Nr. 3 (2018): Udenrigs - Tema: Udfordringer for dansk sikkerhed

Minitema om Rusland, Frankrig og Brexit

Vi lever i en omskiftelig verden, der løbende stiller os over for nye udfordrin- ger – det gælder ikke mindst vort lands sikkerhed. Derfor har vi i dette nummer af Udenrigs valgt at stille skarpt på de udfordringer, som dansk sikkerhed i 2019 står overfor. 

Publiceret: 2018-12-01

Hele nummeret

Se alle numre

Udenrigs formidler dybdegående artikler og analyser samt boganmeldelser vedrørende dansk udenrigspolitik og internationale forhold. Vi fokuserer i hovedsag på magtstrukturer, politiske tendenser og bevægelser på et overordnet niveau.
Tidsskriftet er upartisk og skal sikre en bred baggrundsviden og kvalificeret oplysning og debat omkring aktuelle udenrigspolitiske emner.
Vi formidler for den engagerede læser med en særlig interesse for internationale forhold. Personer, som beskæftiger sig (professionelt) med udenrigspolitik enten for staten, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer. Vi efterstræber at holde en høj indholdsmæssig standard – både fagligt, formidlingsmæssigt og sprogligt.