Arkiver

 • Udenrigs: FN 75 år - Håbet er stadig lyseblåt
  Nr. 4 (2020)

  Hvis FN var et menneske, ville det for længst være nået pensionsalderen. At ver- densorganisationen overhovedet er blevet 75 år, er i sig selv en imponerende bedrift – forgængeren Folkeforbundet nåede reelt kun til teenageårene og fik aldrig vokset sig stor og stærk. Trods masser af udfordringer er FN blevet et fikspunkt i det internationale system. Selv de argeste modstandere af den internationale or- den har accepteret værdien i et fælles mødested. Gennem årene er der sideløben- de med FN fremvokset en skov af underorganisationer, der på områder fra klima til sundhed og videre til fattigdomsbekæmpelse og fredsbevaring dagligt forbedrer livet for millioner.

  Er FN en succes eller fiasko? Det kommer an på, hvordan man ser det. På den ene side er FN ikke blevet den selvstændige fredsskabende aktør, som det var tilsigtet. Omvendt har organisationen løst opgaver, som ingen havde forestillet sig mulige i 1945. Som generalsekretær Dag Hammarskjöld udtrykte det, blev FN ”ikke skabt for at få os til himlen, men for at frelse os fra helvede”.

  Men hvad er fremtiden for FN, og hvordan skal organisationen tilpasse sig? Det er temaet for dette nummer af Udenrigs.

 • Udenrigs: Så kom pandemien...
  Nr. 3 (2020)

  COVID-19 har med et meget, meget brat slag forandret verden og vist, at globaliseringen sagtens kan stoppes, flyruterne aflyses og verden sættes i stå. Når kommer ud af coronakrisen, vil verden ikke være den samme. Hundredtusinder eller millioner liv vil være tabt, langt flere vil være kastet ud i ekstrem fattigdom, og verden vil skulle kæmpe sig ud af den største økonomiske krise siden Anden Verdenskrig.

  Vi ved ikke, hvor det hele ender, men det er bestemt ikke for tidligt at forberede sig på. Derfor er dette nummer af Udenrigs viet til coronakrisen og hvad den betyder og kommer til at betyde. Vi har talt med udenrigsminister Jeppe Kofod og tre andre førende danske udenrigspolitiske politikere om hvilke udfordringer, der er for en småstat som Danmark i en omskiftelig verden.

 • Udenrigs: Demokrati under pres
  Nr. 2 (2020)

  ”Events, dear boy, events.” Sådan beskrev den britiske premierminister Harold Macmillan engang det, der kan få regeringer til at snuble. Og begivenheder er der ikke just mangel på for tiden. Coronakrisen er kommet buldrende fuldkomment uventet og har på få måneder fået den globale økonomi ud i et nærmest frit fald og skabt en helt ny verden. USA har end ikke kunnet beskytte sig selv og mildt sagt ikke vist sig som en verdensleder i krisens stund. Hvordan det hele ender – og hvornår – er umuligt at sige, vi rider alle på tigerens ryg i disse måneder. Men så meget desto mere er der anledning til at tænke og læse om verden og de mange udenrigspolitiske dagsordener – både de coronarelaterede og alle de andre, der jo ikke er forsvundet. Krisen har for flere ledere været en mulighed for at stramme grebet om deres lande yderligere – og det er netop de autoritære tendenser i verden, der er den røde tråd i dette nummer af Udenrigs.

 • Udenrigs: Det grønne imperativ
  Nr. 1 (2020)

  Efter et langt tilløb er klimaforandringer i den grad kommet på dagsordenen – både i Danmark og internationalt. Folketingsvalget sidste år blev et klimavalg, og kampen for at nedbringe udledningen af drivhusgasser er blevet en global topprioritet, også selvom der er stor uenighed om, hvordan det skal ske. Senest har de enorme brande i Australien vist verden, hvad der venter, hvis ikke vi får situationen under kontrol.

  Derfor er dette nummer af Udenrigs primært viet til klimaet og dets betydning for det internationale samarbejde.

 • Gråzonekrig: Cyber, hybridkrig og kunstig intelligens
  Nr. 3 (2019)

  Teknologien forandrer verden hastigt i disse år og i høj grad også, når det gælder krig og konflikt. Droner, kunstig intelligens og cyberangreb er blot nogle af de nye udfordringer verden – og Danmark – står overfor. I dette nummer af Udenrigs ser vi nærmere på forandringerne og om Danmark og Vesten er rede til at møde dem. For vel er udviklingen hurtig, men det berømte citat fra den kinesiske militærtænker Sun Tzu om, at det allermest afgørende er at kende fjenden og sig selv, er sta- dig fuldkommen rigtigt, selv om det er mere end 2.500 år gammelt.

 • Verdenspolitiske brudflader
  Nr. 2 (2019)

  Det er interessante tider. Om det er en velsignelse eller en forbandelse, sådan som det gamle kinesiske ordsprog siger, er nok en smagssag. Men der er ingen tvivl om, at hele det internationale samfund og system er under hastig forandring. Magtbalancen skifter fra den vestlige verden mod Asien, klimaforandringerne sætter spørgsmålstegn ved hele vores økonomiske system og levevis, og de internationale organisationer fremstår for mange som forældede og forvitrede. 

 • Tema: Europas skæbnestund - kan EU klare presset?
  Nr. 1 (2019)

  Dette nummer af Udenrigs fokuserer på en række af de toneangivende bevægelser i euro- pæisk politik her i et valgår.

 • Udenrigs - Tema: Udfordringer for dansk sikkerhed
  Nr. 3 (2018)

  Minitema om Rusland, Frankrig og Brexit

  Vi lever i en omskiftelig verden, der løbende stiller os over for nye udfordrin- ger – det gælder ikke mindst vort lands sikkerhed. Derfor har vi i dette nummer af Udenrigs valgt at stille skarpt på de udfordringer, som dansk sikkerhed i 2019 står overfor. 

 • Udenrigs - Tema: Geoøkonomi – penge som våben
  Nr. 2 (2018)

  Siden Donald Trump tiltrådte som præsident, har han sat spørgsmålstegn ved den liberale handelsorden, som USA selv var med til at opbygge efter afslutnin- gen af Anden Verdenskrig. Her i slutningen af 2018 er handelskrigen mellem USA og Kina en realitet, og med udtalelser som, at ‘EU er næsten lige så slem som Kina’, er spørgsmålet, om og hvornår Europa vil blive inddraget. På den baggrund har Udenrigs valgt at lade temaet i dette nummer handle om begrebet ‘geoøkonomi’ og brugen af ‘penge som våben’.

 • Udenrigs - Tema: Regionale dynamikker i Asien
  Nr. 1 (2018)

  Det siges ofte, at det 21. århundrede er Asiens århundrede, og med et USA, der efter valget af Donald Trump til præsident synes stadig mindre villig til at stå som garant for det globale system, der blev opbygget efter Anden Verdenskrig, og et Kina, som under præsident Xi Jinping fremstår som en ambitiøs og selv- sikker stormagt, har denne påstand fået nyt liv.

  I dette nummer retter vi derfor opmærksomheden mod Asien.

 • Udenrigs - Tema: Krise i Europa og EU
  Nr. 3 (2015)

  I dette nummer er fokus på Europa og EU. EU er gået ind i 2016 med en række uløste kriser bag sig. Flygtningestrømme har tvunget Europa i knæ, og EU-samarbejdet, der allerede blev sat på en alvorlig prøve af den omfattende krisehjælp til Grækenland, knager i fugerne ikke mindst i relation til EU's næststørste økonomi Storbritannien.

 • Udenrigs - Tema: FN-pagten 70 år
  Nr. 2 (2015)

  I dette nummer stiller vi skarpt på de Forenede Nationer, der siden organisationens etablering i 1945 har været en hjørnesten i dansk udenrigspolitik.

 • Udenrigs - Tema: Frosne konflikter
  Nr. 1 (2015)

  Konflikten i Ukraine har aktualiseret bekymringen for, at ‘frosne’ konflikter rundt om i Europa igen skal bryde ud i lys lue og i værste fald sætte værtsstaterne i brand. 

  Men hvad er egentlig en frossen konflikt – eller som det hedder på engelsk fagsprog, en ‘protracted conflict’.

 • Udenrigs - Tema: Nyt nordisk forsvarssamarbejde
  Nr. 2 (2014)

  Krisen om Ukraine fortsætter med at dominere den udenrigspolitiske dagsorden, og det bliver mere og mere klart, at krisen vil få stor betydning på en lang række områder. Det gælder ikke mindst for tankerne om et nyt nordisk forsvarssamarbejde, som er temaet i dette nummer af Udenrigs.

 • Udenrigs - Tema: EU forud for Europa-valget
  Nr. 1 (2014)

  Valget til Europa-Parlamentet står for døren. Derfor fokuserer vi i et tema i dette nummer på EU’s udvikling og Danmarks placering i et Europa under forandring.

 • Udenrigs - Tema: Bag om BRIKS
  Nr. 3 (2013)

  Det Udenrigspolitiske Selskab besluttede sommeren 2012 at tilrettelægge en møderække om ‘BRICS and beyond’. Vi bringer i dette nummer af Udenrigs nogle af de vigtigste indlæg.

 • Udenrigs - Tema: Erdogans nedtur
  Nr. 2 (2013)

  f tidens enorme omvæltninger i den muslimske verden har vi valgt Tyrkiet som tema, ikke mindst fordi det store potentielle EU-land i den seneste tid har oplevet både store fremskridt og tilbageslag.

 • Udenrigs - Tema: Mali og omegn
  Nr. 1 (2013)

  Krisen i Mali har afsløret manglerne ved den multilaterale sikkerhedsarkitektur i den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas, Den Afrikanske Union (AU) og FN. Mali er en central brik som mellemstation mellem Afrikas kritiske regioner, Maghreb, Sahel, Sahara og Guinea Golfen, et ressourcerigt land, hvor fremtidige konflikter uundgåeligt vil udspille sig. 

  Hvad med en dansk indsats for Malis befolkning?

 • Udenrigs - Tema: Incredible India
  Nr. 3 (2012)

  Denne udgave af Udenrigs handler om Indien. Indien er et fremadstormende stormagt, som ikke altid føler sig behandlet som sådan internationalt. I dette nummer af Udenrigs kigger vi på Indiens mange aspekter og specielt ind på Danmarks og Indiens forhold efter Niels Holck sagen. 

   

 • Udenrigs - Tema: Dansen om Rio
  Nr. 2 (2012)

  ‘Grøn økonomi’ var kodeordet i Rio. Rio+20 viste igen, at FN-apparatet ikke er klædt på til udfordringerne, og at vore ledere ikke kan levere ‘den fremtid, vi ønsker’. Det vil givet kun være muligt i ægte samspil med civilsamfund. FN’s generalsekretær, Ban ki-Moon, opfordrede med rette civilsamfund til at skabe ‘en kritisk masse’ imod de mange stopklodser for en mere bæredygtig fremtid. Udenrigs sætter i dette nummer fo- kus på klima- og udviklingspolitikkens historie.

 • Udenrigs - Tema: Før EU-formandsposten
  Nr. 3 (2011)

  Danmark står klar med et dynamisk logo for EU-formandskabet, men er der rum for dansk dynamik , når beslutninger afgøres helt andre steder?  Helle Thorning-Schmidt & Co kan forhåbentlig bidrage til, at EU’s eliter begynder at lytte til civilsamfundene.

 • Udenrigs - Tema: Arabisk opbrud
  Nr. 2 (2011)

  Udenrigs fokuserer i dette nummer i det arabiske opbrud som startede i Tuniesen og bliver ved med at udvikle sig. 

  På nuværende tidspunkt aner vi ikke, om det arabiske forår går mod sommer og årstidernes normale gang, eller om isvinter sætter ind i nogle af landene. Sikkert er kun, at regionen aldrig bliver den samme igen efter opbrud, som ikke kan gø- res ugjorte.

 • Udenrigs - Tema: Religion i international politik
  Nr. 1 (2011)

  Vi besluttede at gøre religioners rolle i international politik til tema for dette nummer, før nogen drømte om oprørsbølgen i Mellemøsten.

  Religion er kommet for at blive som en faktor i international politik, bl.a. fordi verden ikke længere er domineret af Vesten. Vi skal bare til at affinde os med det. Og det er slet ikke det værste, som kan ske, hvis vi faktisk kan få mindre terror ud af det.

 • Udenrigs - Tema: Efter Lissabon
  Nr. 4 (2009)

  Befolkningerne vil helst ikke mindes om EU-projektet for tit.

  I særdeleshed gælder det den danske befolkning. Vi har valgt at gøre Lissabon-traktaten til tema for dette nummer af Udenrigs, og som man vil kunne forvisse sig om i flere artikler, er de danske forbehold i høj grad ren symbolpolitik.

 • Udenrigs - Tema: Det Ny Europa
  Nr. 3 (2009)

  Muren, der delte Europa, er faldet. Det er en gammel nyhed, 20 år i disse dage.

  Det er et privilegium af historiske dimensioner at have oplevet Muren falde. Men også en forpligtelse til at sikre, at Europa ikke igen skal blive delt. Det kræver samarbejde og alle hånde politiske og økonomiske og kulturelle forbindelseslinjer dér, hvor et iskoldt jerntæppe førhen delte vores verden. Hvordan går det?

 • Udenrigs - Tema: Iran i oprør
  Nr. 2 (2009)

  En hvisken i øret under Udenrigspolitisk Selskabs studierejse til Iran blev uventet et varsel om den senere tumultariske afvikling af præsidentvalget den 12. juni.

  Dengang aftalte vi Iran-artiklerne til denne udgave af Udenrigs – før valget og før de voldsomme uroligheder, som fulgte. 

  Nu, hvor Udenrigs går i trykken, ved vi ikke, hvor urolighederne fører hen. 

 • Udenrigs - Tema: Juristernes Fremmarch i Udenrigspolitikken
  Nr. 1 (2009)

  Betydningen af folkeretten i udenrigspolitikken er blevet mangedoblet. 

  Det står i kontrast til for eksempel krigene på Balkan i halvfemserne, hvor det i Danmark var den dominerende holdning, at Milosevic måttes standses med magt af Vesten, også selv om der ikke var noget klart FN-mandat, fordi Rusland ikke ville være med.

  Så hvad er der sket? Hvorfor er politisk lederskab ikke i mindre og mindre grad tilstrækkeligt til at legitimere de beslutninger, der bliver truffet i udenrigspolitikken?

  Denne ‘juridificering’ af udenrigspolitikken er temaet for dette nummer af Udenrigs.

 • Udenrigs - Tema: Kineserne kommer
  Nr. 2 (2008)

  I dette nummer af Udenrigs har vi valgt at gøre Asiens største magt, Kina, til vores tema. 

  I nummeret vil man t kunne læse om, hvad vi kan vente os af kineserne: Hvad vil de bruge deres magt til? Hvor hurtigt vokser den kinesiske økonomi overhovedet? Og hvordan er det lykkedes dem at opnå sådanne svimlende vækstrater?

 • Udenrigs - Tema: Fra Nation til Stat
  Nr. 1 (2008)

  Hvordan bliver en stat en stat? Det var ikke mindst det spørgsmål, vi søgte svar på, da vi besluttede, at gøre ‘nationer uden stater’ til tema for dette nummer af Udenrigs. Anledningen var bl.a., at Kosovo erklæ- rede sig selvstændigt.Men som det hurtigt vil gå op for læseren af dette nummer, er der bestemt ikke noget enkelt svar på det spørgsmål. For inden for folkeretten finder man svar på, hvad en stat er, men ikke, hvordan man bliver sådan en.

 • Udenrigs - Tema: EU
  Nr. 4 (2007)

  Den ny Lissabon-traktat blev formelt undertegnet af EU’s stats- og regeringschefer den 13. december 2007.

  Udenrigs går i dette nummer ind i debatten.

 • Udenrigs - Tema: Klimaforandringer
  Nr. 3 (2007)

  I dette nummer af Udenrigs har vi valgt at sætte fokus på klimaforandringerne forud for det forestående topmøde – i håb om at ruste læsere til en debat, der i de næste år når stormfulde højder.

 • Udenrigs - Tema: Putins Rusland
  Nr. 1 (2007)

  Den ny kurs i Putins Rusland kan således også blive i ildevarslende modstrid med vestlige interesser, herunder Danmarks. I dette relancerede nummer af Udenrigs fokuserer vi derfor på udviklingen i Rusland og det post- sovjetiske område og bringer Putins forsvar for en multipolær verden.