Krisen om Ukraine fortsætter med at dominere den udenrigspolitiske dagsorden, og det bliver mere og mere klart, at krisen vil få stor betydning på en lang række områder. Det gælder ikke mindst for tankerne om et nyt nordisk forsvarssamarbejde, som er temaet i dette nummer af Udenrigs.

Publiceret: 2014-09-01

Hele nummeret