Billede Udenrigs

Nyeste nummer

Nr. 4 (2020): Udenrigs: FN 75 år - Håbet er stadig lyseblåt
					Se Nr. 4 (2020): Udenrigs: FN 75 år - Håbet er stadig lyseblåt

Hvis FN var et menneske, ville det for længst være nået pensionsalderen. At ver- densorganisationen overhovedet er blevet 75 år, er i sig selv en imponerende bedrift – forgængeren Folkeforbundet nåede reelt kun til teenageårene og fik aldrig vokset sig stor og stærk. Trods masser af udfordringer er FN blevet et fikspunkt i det internationale system. Selv de argeste modstandere af den internationale or- den har accepteret værdien i et fælles mødested. Gennem årene er der sideløben- de med FN fremvokset en skov af underorganisationer, der på områder fra klima til sundhed og videre til fattigdomsbekæmpelse og fredsbevaring dagligt forbedrer livet for millioner.

Er FN en succes eller fiasko? Det kommer an på, hvordan man ser det. På den ene side er FN ikke blevet den selvstændige fredsskabende aktør, som det var tilsigtet. Omvendt har organisationen løst opgaver, som ingen havde forestillet sig mulige i 1945. Som generalsekretær Dag Hammarskjöld udtrykte det, blev FN ”ikke skabt for at få os til himlen, men for at frelse os fra helvede”.

Men hvad er fremtiden for FN, og hvordan skal organisationen tilpasse sig? Det er temaet for dette nummer af Udenrigs.

Publiceret: 2022-08-01

Artikler

Se alle numre

Udenrigs formidler dybdegående artikler og analyser samt boganmeldelser vedrørende dansk udenrigspolitik og internationale forhold. Vi fokuserer i hovedsag på magtstrukturer, politiske tendenser og bevægelser på et overordnet niveau.
Tidsskriftet er upartisk og skal sikre en bred baggrundsviden og kvalificeret oplysning og debat omkring aktuelle udenrigspolitiske emner.
Vi formidler for den engagerede læser med en særlig interesse for internationale forhold. Personer, som beskæftiger sig (professionelt) med udenrigspolitik enten for staten, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer. Vi efterstræber at holde en høj indholdsmæssig standard – både fagligt, formidlingsmæssigt og sprogligt.