Minitema om Rusland, Frankrig og Brexit

Vi lever i en omskiftelig verden, der løbende stiller os over for nye udfordrin- ger – det gælder ikke mindst vort lands sikkerhed. Derfor har vi i dette nummer af Udenrigs valgt at stille skarpt på de udfordringer, som dansk sikkerhed i 2019 står overfor. 

Publiceret: 2018-12-01

Hele nummeret