Udenrigs fokuserer i dette nummer i det arabiske opbrud som startede i Tuniesen og bliver ved med at udvikle sig. 

På nuværende tidspunkt aner vi ikke, om det arabiske forår går mod sommer og årstidernes normale gang, eller om isvinter sætter ind i nogle af landene. Sikkert er kun, at regionen aldrig bliver den samme igen efter opbrud, som ikke kan gø- res ugjorte.

Publiceret: 2011-06-01

Hele nummeret

Intro

Baggrund

Litteratur