Betydningen af folkeretten i udenrigspolitikken er blevet mangedoblet. 

Det står i kontrast til for eksempel krigene på Balkan i halvfemserne, hvor det i Danmark var den dominerende holdning, at Milosevic måttes standses med magt af Vesten, også selv om der ikke var noget klart FN-mandat, fordi Rusland ikke ville være med.

Så hvad er der sket? Hvorfor er politisk lederskab ikke i mindre og mindre grad tilstrækkeligt til at legitimere de beslutninger, der bliver truffet i udenrigspolitikken?

Denne ‘juridificering’ af udenrigspolitikken er temaet for dette nummer af Udenrigs.

Publiceret: 2009-03-01

Hele nummeret