Muren, der delte Europa, er faldet. Det er en gammel nyhed, 20 år i disse dage.

Det er et privilegium af historiske dimensioner at have oplevet Muren falde. Men også en forpligtelse til at sikre, at Europa ikke igen skal blive delt. Det kræver samarbejde og alle hånde politiske og økonomiske og kulturelle forbindelseslinjer dér, hvor et iskoldt jerntæppe førhen delte vores verden. Hvordan går det?

Publiceret: 2009-09-01

Hele nummeret