Befolkningerne vil helst ikke mindes om EU-projektet for tit.

I særdeleshed gælder det den danske befolkning. Vi har valgt at gøre Lissabon-traktaten til tema for dette nummer af Udenrigs, og som man vil kunne forvisse sig om i flere artikler, er de danske forbehold i høj grad ren symbolpolitik.

Publiceret: 2009-12-01

Hele nummeret