Nyeste nummer

Nr. 16 (2018): Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis
Se alle numre

Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis er et fagtidsskrift, som har til hensigt at bidrage med forskningsbaseret viden om praksis med børn og unges læring og udvikling i dagtilbud og skole.

Gennem fagfællebedømte artikler belyser nordiske og internationale forskere temaer med relevans for praksisfeltet, samtidig med at tidsskriftet holder højt akademisk niveau. Tidsskriftet udgives to gange årligt (maj og november) og indeholder artikler om aktuelle temaer med relevans for ledere og personale i dagtilbud og skoler.

Tidsskriftet udgives i et samarbejde mellem Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) ved Aalborg Universitet, Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Hedmark, RCIW - Research and Capability in Inclusion and Welfare ved Högskolan i Borås samt Dafolo Forlag. Paideia blev lanceret i maj 2011 i forbindelse med den 2. nordiske LP-konference i Aalborg.

Målgruppen for tidsskriftet er pædagoger, lærere, ledere og beslutningstagere på uddannelsesområdet, samt forskere på det pædagogiske område.

Temaerne, der tages op, er eksempelvis:

  • Klasseledelse og læringsmiljø
  • Læring, undervisning og fagdidaktiske udfordringer
  • Nationale test
  • Undervisningsdifferentiering og tilpasset oplæring
  • Implementering af nationale og lokaler strategier og initiativer i skolen
  • Betydningen af køn, socioøkonomisk og kulturel baggrund
  • Praksis i dagtilbud