Om tidsskriftet

Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis er et fagtidsskrift, som har til hensigt at bidrage med forskningsbaseret viden om praksis med børn og unges læring og udvikling i dagtilbud og skole.

Gennem fagfællebedømte artikler belyser nordiske og internationale forskere temaer med relevans for praksisfeltet, samtidig med at tidsskriftet holder højt akademisk niveau. Tidsskriftet udgives to gange årligt (maj og november) og indeholder artikler om aktuelle temaer med relevans for ledere og personale i dagtilbud og skoler.

Tidsskriftet udgives i et samarbejde mellem Senter for praksisrettet utdanningsforskning SEPU (Høgskolen i Innlandet, Norge), Laboratorium for praksisrettet dagtilbuds- og skoleforskning LSP på Institut for Kultur og Læring (Aalborg Universitet), Justice, Education and Didactics JEDi (Högskolan i Borås Sverige) samt Dafolo Forlag. Paideia blev lanceret i maj 2011 i forbindelse med den 2. nordiske LP-konference i Aalborg.

Målgruppen for tidsskriftet er pædagoger, lærere, ledere og beslutningstagere på uddannelsesområdet, samt forskere på det pædagogiske og organisatoriske område.

 

Temaerne, der tages op, er eksempelvis:

 • Klasseledelse og læringsmiljø
 • Læring, undervisning og fagdidaktiske udfordringer
 • Nationale test
 • Undervisningsdifferentiering og tilpasset oplæring
 • Implementering af nationale og lokaler strategier og initiativer i skolen
 • Betydningen af køn, socioøkonomisk og kulturel baggrund
 • Praksis i dagtilbud

 

Open Access politik

Paideia udkommer på tryk to gange årligt, i hhv. maj og november. Efter 6 mdr. bliver de publicerede artikler offentliggjort i tidsskriftets format i pdf her på  https://tidsskrift.dk/Paideia/, hvor de er gratis og frit tilgængelige for alle.

 

Creative Commons licens og ophavsret

Fra og med nr. 23 (2022) er alle artikler licenseret med en Creative Commons licens (CC BY 4.0). Ifølge licensgiveren har du følgende tilladelser:

Du må frit:

 • Tilpasse — remixe, omarbejde og bygge videre på materialet til alle formål, også kommercielle.
 • Licensgiveren kan ikke tilbagekalde frihederne, så længe du følger licensvilkårene.
Under følgende vilkår:
 • Kreditering — Du skal give passende kreditering, angive et link til licensen, og oplyse om der er foretaget ændringer. Du må gøre det på enhver fornuftig måde, men ikke på en måde der antyder at licensgiveren godkender dig eller din anvendelse.

 • Ingen yderligere begrænsninger — Du må ikke tilføje juridiske vilkår eller teknologiske tiltag som juridisk begrænser andre i at gøre hvad licensen tillader.

Artikler udkommet før nr. 23 (2022) må tilsvarende frit deles og citeres under passende kreditering, vær opmærksom på at ved disse er ophavsretten delt mellem forfatter og Paideia.

Fra og med nr. 23 (2022) tilfalder ophavsretten forfatteren, for alle bidrag til tidsskriftet. 

 

Peer-review

Forskningsartikler kommer gennem dobbeltblind peer review.
 1. en kyndig anonym fagfælle fra den akademiske forskningsverden.
 2. en erfaren praktiker indenfor det område artiklen omhandler

Fagfælleprocessen er dobbeltanonym, det vil sige, at artiklens forfatter ikke får oplyst fagfællernes navn, og at fagfællerne ikke får oplyst forfatternes navn i vurderingsprocessen. Fagfællerne vurderer blandt andet den teoretiske kvalitet, relevansen for praksisfeltet og læsevenligheden og får mulighed for at komme med forslag til forbedring.

 

Gebyr/betaling

Tidsskriftet tager ikke gebyr for publicering af artikler eller andre dele af den redaktionelle proces.

 

Sektionspolitik

Artiklerne i Paideia omhandler dagtilbudsområdet og området for grundskole og videregående uddannelser. De enkelte numre af Paideia er som hovedregel bygget op over aktuelle videns temaer, fx Mellem autonomi og styring, inklusion i dagtilbud og skoler, kvalitet i uddannelser, lærermangel. Hvert nummer indeholder en leder, der retter fokus mod bladets indhold og de perspektiver temaet retter sig mod. Derudover boganmeldelser og bogomtaler, samt indlæg over aktuel problemstilling, skrevet af lægmand og uden peer review.