Meddelelser

Call for papers: PERISKOP nr. 27 / Tema: Kunsthistoriefaget i dag FRIST FOR ABSTRACTS 2. NOVEMBER 2020

2020-10-16

Temaredaktion: Karen Benedicte Busk-Jepsen, Kristian Handberg, Maria Fabricius Hansen, Michael Kjær, Terne Thorsen

Frister: Abstract på højst 300 ord samt et CV på ikke over 1 side indsendes til info@periskop-tidsskrift.dk senest 2. november 2020.

Tilbagemelding kan forventes medio november 2020. Deadline for indsendelse af færdigskrevne artikler er 12. april 2021.

Artiklernes længde er begrænset til 5200 ord inkl. noter. Sprog: dansk, norsk eller svensk, medmindre andet aftales.

Læs mere om Call for papers: PERISKOP nr. 27 / Tema: Kunsthistoriefaget i dag FRIST FOR ABSTRACTS 2. NOVEMBER 2020

Periskop tilrettelægges af skiftende temaredaktioner og udkommer ca. 2 gange årligt. I hvert nummer belyses et aktuelt kunsthistorisk eller kunstteoretisk tema i artikler, debatter og anmeldelser. Tidsskriftet er tilknyttet Afdeling for Kunsthistorie ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.