Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et Microsoft Word-dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
  • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Tekstformat

Manuskriptet afleveres digitalt som vedhæftet dokument i .doc format.

Tekst

Teksten skal bestå af følgende elementer:

Byline/forfatternavn

Kort, fængende overskrift + evt. præciserende underoverskrift

Brødtekst på 5.200 ord inkl. engelsk resumé, slutnoter og litteratur (ca. 35.000 tegn inkl. mellemrum) (Heraf bør det engelske resumé fylde max 250 ord (ca. 1.500 tegn inkl. mellemrum).
Bemærk, at der kan være andre retningslinjer mht omfanget på hvert enkelt temanummer.

Kort beskrivelse af forfatterens ansættelse og fagområde på max 350 tegn. inkl. mellemrum


Typografering

Undlad helt egen typografering som manuelle indryk, orddeling, sideskift, tabuleringsindryk m.v.

Benyt gerne typografiske formater i tekstbehandlingsprogrammet til formatering af overskrifter, underoverskrifter, brødtekst m.v.

Sprog

Dansk er hovedsproget med mindre andet er aftalt. Dansk, svensk og norsk accepteres. Citater bringes i samme sprog som brødtekst eller evt. på engelsk.

Stavning og grammatik

Udenlandske og ukendte termer skrives i kursiv.

Anvend grammatisk komma og følg i øvrigt gældende regler for kommatering (se fx sproget.dk)

Bemærk at vi skelner mellem bindestreg (-) og tankestreg (–).

Tal

Tal fra et til ti skrives med bogstaver, herefter anvendes talsystem.

Årstal skrives med tal og apostrof: 1950’erne – ikke halvtresserne/50’erne.

Betoninger

Minimér som hovedregel brug af betoninger og brug ellers kursiv ved fremmedord, fagtermer og (”…”)  ved forbehold. Optræder et begreb flere gange i artiklen skriv da evt. kun med kursiv første gang.

Navne

Skriv i hovedreglen både for- og efternavn, evt. (fødsels-/dødsår) og titel eller ekspertiseområde første gang en person nævnes. Fx: ”Den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002)…”

Forkortelser

fx – osv. – mv. – m.m. – evt. – red. – bl.a.

Parenteser

Der anvendes bløde parenteser med følgende undtagelser:

Udeladelser i citat skrives med hård parentes […]

Redaktionelle tilføjelser anføres med hård parentes [xxx, red.]

Henvisninger til illustrationer anføres med hård parentes med fed [1]

Citater

Citater under fire linjer indskrives i tekst med citationstegn (“…”) uden kursiv.

Citater over fire linjer sættes som et selvstændigt afsnit med en blank linje over og under – uden citationstegn, men i kursiv.

Citater i citater skrives med enkelte citationstegn (‘…’).

Udeladelser i citat skrives med hård parentes […]

Alle citater (på nær engelske) oversættes i overensstemmelse med brødtekstens sprog. Citater kan om nødvendigt gengives på originalsprog i slutnote.

Efterfølg citat med henvisning i parentes – evt. bemærkninger i slutnote

Titler på bøger, værker, grupper m.v.

Titler markeres med kursiv uden citationstegn. Tidsskriftartikler i citationstegn (“…”) uden kursiv.

Henvisninger og litteraturliste

Periskop bruger The Chicago Manual of Style, Author-Date Style (in-text citation)

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-2.html

Illustrationer og billedmateriale

Illustrationer skal være centrale for emnet eller understøtte pointer, der vanskeligt kan begribes ud fra teksten alene.

Den enkelte skribent står selv for fremskaffelse af reproduktionstilladelser til trykt og online version samt betaling af billedrettigheder, med mindre andet aftales med redaktionen.

Vejledende antal er tre-fem.

Angiv hvilken illustration, der kan benyttes som helsidesbillede ved artiklens start. Særlige ønsker for billedbrug kan også indskrives i teksten, så vi kan tage højde herfor i layoutet.

Illustrationerne kan, hvis det ønskes, nummereres, og henvisning til dem kan indsættes i brødteksten i en skarp parentes, markeret med fed [1]

Illustrationer sendes pr. e-mail og formatet skal være JPEG. Opløsningen skal være min. 300 dpi (og fylder typisk 3-6 MB). Billeder hentet fra internettet er oftest i for lille opløsning (72 dpi) og kan ikke bruges.

Billedtekster

Billedtekster består af billeddata, dernæst evt. en uddybende tekst og til sidst krediteringer.

Billeddata opstilles efter følgende model (kunstnernavn: Titel, årstal, evt. medium/mål, evt. museum/sted).

Den uddybende tekst beskriver billedet og fortæller måske, hvad læseren skal være opmærksom på ved billedet, hvad dets baggrundshistorie er, eller hvorledes det relaterer til teksten.

Billedteksten afsluttes med fotokreditering, kildehenvisning, copyright (brug gerne typografisk tegn for copyright) eller andet, der er relevant i situationen.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.