Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er i et OpenOffice, Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
  • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
  • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
  • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
  • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Tekstformat

Manuskriptet afleveres digitalt som vedhæftet dokument i .doc format.

Tekst

Teksten skal bestå af følgende elementer:

-        kort, fængende overskrift

-        evt. præciserende underoverskrift

-        byline/forfatternavn

-        brødtekst på 5000-6000 ord inklusiv kort beskrivelse af forfatterens ansættelse og fagområde, slutnoter, litteratur i nævnte rækkefølge

-        engelsk summary på 1.200-2000 tegn med mellemrum

Typografering

Undlad helt egen typografering som manuelle indryk, orddeling, sideskift, tabuleringsindryk m.v.

Benyt gerne typografiske formater i tekstbehandlingsprogrammet til formatering af overskrifter, underoverskrifter, brødtekst m.v.

Sprog

Dansk er hovedsproget med mindre andet er aftalt. Dansk, svensk og norsk accepteres. Citater bringes i samme sprog som brødtekst eller evt. på engelsk.

Stavning og grammatik

Udenlandske og ukendte termer skrives i kursiv.

Anvend grammatisk komma og følg i øvrigt gældende regler for kommatering (se fx sproget.dk)

Bemærk at vi skelner mellem bindestreg (-) og tankestreg (–).

Tal

Tal fra et til ti skrives med bogstaver, herefter anvendes talsystem.

Årstal skrives med tal og apostrof: 1950’erne – ikke halvtresserne/50’erne.

Betoninger

Minimér som hovedregel brug af betoninger og brug ellers kursiv ved fremmedord, fagtermer og (”…”)  ved forbehold. Optræder et begreb flere gange i artiklen skriv da evt. kun med kursiv første gang.

Navne

Skriv i hovedreglen både for- og efternavn, evt. (fødsels-/dødsår) og titel eller ekspertiseområde første gang en person nævnes. Fx: ”Den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002)…”

Forkortelser

fx – osv. – mv. – m.m. – evt. – red. – bl.a.

Citater

Citater over fire linjer skrives med kursiv, uden citationstegn og med en blank linje over og under.

Citater under fire linjer indskrives i tekst med citationstegn (“…”) uden kursiv. Citater i citater skrives med enkelte citationstegn (‘…’).

Alle citater (pånær engelske) oversættes i overensstemmelse med brødtekstens sprog. Citater kan om nødvendigt gengives på originalsprog i slutnote.

Efterfølg citat med henvisning i slutnote (forfatterefternavn, årstal, p. xx/pp. xx-xx)

Titler på bøger, værker, grupper m.v.

Titler markeres med kursiv uden citationstegn. Tidsskriftartikler i citationstegn (“…”) uden kursiv.

Litteraturliste

Listen sorteres alfabetisk efter forfatternavn, placeres efter artiklen og kaldes Litteratur

-        Bog:

Efternavn, Fornavn: Titel, Forlag, by, årstal (evt. oprindeligt udgivelsesår).

-        Antologiartikel:

Efternavn, Fornavn: “Titel” in redaktørnavne (red.), Antologinavn, Forlag, by, årstal, pp. xx-xx

Såfrem en antologi eller et katalog ikke har navngivne redaktører eller forfattere sorteres den efter titel:

Eksempel:

Jacques-Louis David 1748-1825, Musée du Louvre (udstillingskatalog), Paris, 1989.

-        Tidsskriftartikel:

Efternavn, Fornavn: “Titel”, Tidsskriftnavn, nr., årgang, årstal, pp. xx-xx

-        Udgivet kilde:

Efternavn, Fornavn (ed.): Titel, Forlag, by, årstal.

-        Oversat kilde:

Forfatter: Originaltitel, Oversætterefternavn, Fornavn (trans.): Oversat titel, Forlag, by, årstal.

Noter

Alle litteraturhenvisninger bringes i slutnoter: forfatterefternavn, årstal, p. xx/pp. xx-xx). Ved flere forfattere med samme efternavn medtages fornavn (forfatterfornavn efternavn,  årstal, p. xx/pp.xx-xx)

Noter benyttes hovedsagelig til litteraturhenvisninger.

Ibid., op.cit. anvendes ikke.

Illustrationer og billedmateriale

Illustrationer skal være centrale for emnet eller understøtte pointer, der vanskeligt kan begribes ud fra teksten alene.

Den enkelte skribent står selv for fremskaffelse af reproduktionstilladelser samt betaling af billedrettigheder, med mindre andet aftales med redaktionen.

Vejledende antal er tre-fem.

Sørg for tydeligt at markere hvor i teksten billedet ønskes placeret, og hvor stort billedet skal være. Billedet bør ikke overskride en enkelt sides layout, hvorfor størrelsen afgøres af billedets format. Dimensionerne for en helside til kant og inklusiv beskæring er 170 x 245 mm, hvilket er maksimum for billedet. Tekstspaltens bredde er 108 mm. Særlige ønsker for billedbrug kan også indskrives i teksten, så vi kan tage højde herfor i layoutet.

Illustrationer sendes pr. e-mail og formatet skal være JPEG. Opløsningen skal være min. 300 ppi.

Billedtekster

Vi har tre formater til billedtekster, som kan kombineres alt efter, hvad der er relevant i sammenhængen.

-        Billedrubrikken kan benyttes som nummererende overskrift, hvor illustrationsnummer skrives i skarp parantes [1], når der er mere end ét billede tilknyttet teksten. I teksten kan der så henvises til illustration [1].

-        Billedtekster beskriver billedet og fortæller måske, hvad læseren skal være opmærksom på ved billedet, hvad dets baggrundshistorie er, eller hvorledes det relaterer til teksten.

-        Billeddata kan opstilles efter følgende model (kunstnernavn: Titel, årstal, evt. medium/mål, evt. museum/sted.) Der kan også være tale om fotokreditering, kildehenvisning eller andet, der er relevant i situationen.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.