Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et Microsoft Word-dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med enkelt linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Tekstformat

Manuskriptet afleveres til redaktionen på mail som vedhæftet dokument i .doc format.

 

Tekst

Teksten skal bestå af følgende elementer:

 • Byline/forfatternavn
 • Kort, fængende overskrift + evt. præciserende underoverskrift
 • Artikler: Brødtekst på 5.200 ord inkl. engelsk resumé, slutnoter og litteratur (heraf bør det engelske resumé fylde max 250 ord).
 • Essays og debatindlæg: Brødtekst på 3000 ord inkl. slutnoter og litteratur.
 • Anmeldelser: Brødtekst på 2000 ord inkl. slutnoter og litteratur.
 • Kort beskrivelse af forfatterens ansættelse og fagområde på max 350 tegn. Inkl. mellemrum

Bemærk, at der kan være andre retningslinjer m.h.t. omfanget på hvert enkelt temanummer.

 

Typografering

Benyt Times New Roman pkt. 12 og dobbelt linjeafstand.

Undlad helt egen typografering som manuelle indryk, orddeling, sideskift, tabuleringsindryk m.v.

Benyt gerne typografiske formater i tekstbehandlingsprogrammet til formatering af overskrifter, underoverskrifter m.v.


Sprog

Dansk er hovedsproget medmindre andet er aftalt. Svensk, norsk og engelsk accepteres efter aftale med redaktionen. Citater bringes i samme sprog som brødtekst eller evt. på engelsk.

 

Stavning og grammatik

Anvend grammatisk komma og følg i øvrigt gældende regler for kommatering (se fx sproget.dk)

Bemærk at vi skelner mellem bindestreg (-) og tankestreg (–).

 

Tal

Tal fra et til ti skrives med bogstaver, herefter anvendes talsystem.

Årstal skrives med tal og apostrof: 1950’erne – ikke halvtresserne/50’erne.

 

Betoninger

Minimér som hovedregel brug af betoninger og brug ellers kursiv ved fremmedord, fagtermer og (”…”)  ved forbehold. Optræder et begreb flere gange i artiklen skriv da evt. kun med kursiv første gang.

 

Navne

Skriv i hovedreglen både for- og efternavn, evt. (fødsels-/dødsår) og titel eller ekspertiseområde første gang en person nævnes. Fx: ”Den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2002)…”

 

Forkortelser

fx – osv. – mv. – m.m. – evt. – red. – bl.a.

 

Parenteser

Der anvendes bløde parenteser med følgende undtagelser:

 • Udeladelser i citat skrives med hård parentes […]
 • Redaktionelle tilføjelser anføres med hård parentes [xxx, red.]
 • Henvisninger til illustrationer anføres med hård parentes med fed [1]

 

Citater

Citater under fire linjer indskrives i tekst med citationstegn (“…”) uden kursiv.

Citater over fire linjer sættes som et selvstændigt afsnit med en blank linje over og under – uden citationstegn, men i kursiv.

Citater i citater skrives med enkelte citationstegn (‘…’).

Udeladelser i citat skrives med hård parentes […]

Alle citater (på nær engelske) oversættes i overensstemmelse med brødtekstens sprog. Citater kan om nødvendigt gengives på originalsprog i slutnote.

Efterfølg citat med henvisning i parentes – evt. bemærkninger i slutnote

 

Noter

Noter skrives som slutnoter og placeres under overskriften “Noter”. Der henvises med almindelige tal efter et komma eller et punktum. Der sættes ikke noter i overskrifter.

 

Titler på bøger, værker, grupper m.v.

Titler markeres med kursiv uden citationstegn. Tidsskriftartikler i citationstegn (“…”) uden kursiv.

 

Henvisninger

Periskop bruger The Chicago Manual of Style: Author-Date Style (in-text citation)

Eksempel: (Katzew 2011, 45) eller ved flere forfattere: (Jelsbak, Bjerring-Hansen og Estera 2021). Ved flere referencer i en henvisning adskilles med semikolon: (Havard 2022; Holt 2022).

Hvis forfatter eller værk ikke nævnes i en sætning sættes referencen til sidst i sætningen, fx: “Et studie af glimmer i performance viser at… (Havard 2022)". Nævnes forfatterens navn i sætningen sættes årstal ind umiddelbart efter navnet, fx: “Julia Havard (2022) viser at glimmer i performance…”. Nævnes kun tekstens/bogens navn, sættes referencen ind umiddelbart efter dennes titel, fx: “Artiklen ‘Glitter Grief’ (Havard 2022) viser at glimmer i performance…”.

 

Litteraturliste

Litteratur anføres under overskriften “Litteratur” til sidst i artiklen. Eksempler:

Bog: Katzew, Ilona. 2011. Contested Visions in the Spanish Colonial World. New Haven: Yale University

Antologi: Berlant, Lauren, red. 2000. Intimacy. Chicago: The University of Chicago Press.

Kapitel fra bog: Jones, Amelia. 2012. “Introduction: The leaking frame of the argument on how to see differently”. I Seeing Differently: A history and theory of identification and the visual arts, af Amelia Jones, 1-16. London og New York: Routledge.

Kapitel fra bog: Körber, Lill-Ann. 2021. “Exceptionalisms and Entanglements: Legacies and Memories of Scandinavian Colonial History”. I Scandinavian Exceptionalisms: Culture, Society, Discourse, redigeret af Torben Jelsbak, Jens Bjerring-Hansen og Anna Estera Mrozewicz, 183-204. Berlin: Berliner Beiträge zur Skandinavistik.

Tidsskriftartikel: Dean, Carolyn og Dana Leibsohn. 2002. “Hybridity and its Discontents: Considering Visual Culture in Colonial Spanish America”. Colonial Latin American Review 12, nr. 1: 5-35.

Avisartikel online: Sampson, Philip. 2017. “En ikke stolt del af danmarkshistorien”. POV International, 2. januar, 2017. https://pov.international/en-ikke-stolt-del-af-danmarkshistorien/ (sidst tilgået 24. august 2021).

Blog/hjemmeside: FacesByGina. 2019. “We Need To Talk About Glitter | Can Glitter Be Eye Safe? | Makeup Talk”: https://www.youtube.com/watch?v=YVU8bJWOiKs (sidst tilgået 26. april, 2022). 

Arkivmateriale: Arkivhenvisninger angives så præcist som muligt, således at det dokument, der henvises til, kan findes alene ud fra oplysningerne i henvisningen. Så vidt muligt følges formatet: kildeforfatter, navn på samling, dato samt yderligt tilgængelig information, fx:

 • SMK Centrale Arkiv. 1872. Forhandlings Protocol for den af Cultusministeriet nedsatte Comitee for Kjøbet af Malerier til den kongelige Malerisamling paa Christiansborg Slot 1866-1899, 30. marts. In-text: (SMK Centrale Arkiv 1872)
 • Marstrand, Wilhelm til Otto Rosenørn-Lehn, 1872, SMK, KMS Brevarkiv, danske kunstnere ca. 1840-94: Carl Rasmussen. In-text: (Marstrand 1872)

 

DOI

Periskop er DOI-registreret. Det betyder at ethvert bidrag i en publikation vil få tildelt et DOI-nummer ved publicering. Et DOI-nummer er et unikt og permanent digitalt datanavn på et objekt, der gør at man til hver en tid kan finde det, uanset hvor det befinder sig på internettet.

Forfattere skal derfor også notere DOI-nummer på alle referencer i litteraturlisten, hvor de forefindes. DOI-numre kan findes ved at kopiere litteraturlisten ind her, hvorefter manglende DOI-numre vil komme op: https://www.crossref.org/documentation/reference-linking/how-do-i-create-reference-links/

 

Illustrationer og billedmateriale

Den enkelte skribent står selv for fremskaffelse af reproduktionstilladelser til trykt og online version samt betaling af billedrettigheder, medmindre andet aftales med redaktionen.

Vejledende antal er tre-fem billeder. Ved artikler angives hvilken illustration, der kan benyttes som helsidesbillede ved artiklens start. Særlige ønsker for billedbrug kan også indskrives i teksten, så vi kan tage højde herfor i layoutet.

Illustrationerne nummereres, og henvisning til dem indsættes i brødteksten i en skarp parentes, markeret med fed [1].

Illustrationer sendes pr. e-mail og formatet skal være JPEG. Opløsningen skal være min. 300 dpi (og fylder typisk 3-6 MB).

 

Billedtekster

Billeddata opstilles efter følgende model: Kunstnernavn: Titel, årstal, evt. medium/mål, evt. museum/sted). Billedteksten afsluttes med fotokreditering, kildehenvisning, copyright (brug gerne typografisk tegn for copyright) eller andet, der er relevant i situationen.

Eksempel: Ernst Ludwig Kirchner: Friedrichstraße Berlin, 1914. Olie på lærred, 125 x 91cm. Staatsgalerie Stuttgart © bpk / Staatsgalerie Stuttgart.

 

Peer-review

Alle bidrag til Periskop gennemgår en grundig redaktionel behandling af den pågældende temaredaktion. Artikler gennemgår desuden et double blind peer review af én ekstern peer reviewer.

 

Publicering

Periskop udkommer som trykt tidsskrift. Indhold i en publikation bliver endvidere gjort gratis og frit tilgængeligt på tidsskrift.dk i forbindelse med publicering.

Periskop tager ikke betaling for publicering af artikler eller andre dele af den redaktionelle proces. 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter.