Meddelelser

Nyeste nummer

Årg. 38 Nr. 90 (2023): Planeten
					Se Årg. 38 Nr. 90 (2023): Planeten

I løbet af de sidste 20 år er “det planetære” blevet en fagterm inden for litteratur- og kulturstudierne. Her udgør planeten horisonten for en fornyet interesse i de mange uforudsigelige og komplekse forviklinger, der binder mennesker, dyr, teknologi, materialitet, kultur og kapitalisme sammen. Det er fra dette vibrerende ståsted, at Passage 90 udspringer. Under overskriften “Planeten” bringer nummeret syv nye artikler – sammen med en oversættelse af en af denne nye strømnings vigtigste tekster – der alle anlægger planetære perspektiver på studiet af litteratur: Hvordan kan tre floder i den franske renæssance – Bièvre, Dordogne og Saint Lawrence – betragtes som destabiliserende figurer, der sætter spørgsmålstegn ved menneskets position? På hvilken måde udstikker Samanta Schweblins neogotiske værker retningen for en ny planetær æstetik? Hvilken rolle spiller den globale etablering af undersøiske telegrafkabler for forståelsen af den moderne romanform? Hvordan iscenesætter Karl Over Knausgård formelle spændinger mellem det nære og det fjerne, nuet og deep time­? Hvad gør Günter Kunerts satellitpoesi for vores bevidsthed om Jorden? Og hvordan skriver man i det hele taget planetær litteraturhistorie?

Ved at stille sådanne og lignende spørgsmål bidrager Passage 90: Planeten med nye idéer om sammenhængen mellem planeten og litteraturstudiet – historisk, samtidigt og fremtidigt!

Publiceret: 2024-01-10
Se alle numre

"Ledetråden vil være det oplysende og det stilfærdigt finurlige." Sådan sluttede redaktionens leder i tidsskriftets første nummer fra 1986.

I 1992 fik Passage tilføjelsen "tidsskrift for litteratur og kritik", som præciserer den væsentligste passage, tidsskriftet redaktionelt bevæger sig i, nummer for nummer. Stadig oplysende og med lyst på alle tekster, som kan bringe det bedste med sig af poetiske og akademiske interesser.


Passage er fagfællebedømt og bringer kun artikler på højeste faglige niveau. Tidsskriftet strækker sig uden besvær  over verdensdele og århundreder og behandler gerne  litteraturen sammen med andre kunstarter eller erkendelsesformer, eller sådan som den ser ud i andre medier og former, der ikke er bogen. 

Ofte er numrene bundet sammen af et tema - om kortprosa, essayistik, 60'ernes avantgarde, ny dansk litteratur, penge, telefoner og børnelitteratur. Andre numre er orienteret mod forfatterskaber som James Joyce, Ingeborg Bachmann og Kirsten Thorup. Og så er der de temaløse numre på nettet, der bringer alt det andet, som redaktionen ikke vil undvære at kunne bringe."

Køb af enkeltnumre og abonnement

Køb af enkeltnumre og tegning af abonnement sker gennem Aarhus Universitetsforlag. Passage udkommer med to numre om året. Abonnement koster 90 kr. per nummer for private og 150 kr. per nummer for institutioner.  

Kontakt

Passage kan kontaktes via passage@cc.au.dk eller gennem facebook fb.me/PassageLitKrit 

Sponsorer

Passage udgives med støtte af Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle tidsskrifter og Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (DFF – 7013-00026).